Нова програма: “Еко Светилник” – училище от дома и природата за щастливи деца

Училище на бъдещето или училище от миналото?

Мислили ли сте, че в 21 век може да има училище, в което Вашето дете да “ходи” като си стои у дома без целия огромен стрес и носене на тежки чанти?  Може ли това училище да “позволи” детето Ви да се занимава колкото си иска с изкуство, наука, спорт и да няма възклицанието “Имаме много домашни, а нямаме време”? Вярвате ли, че за “отрицателно време” детето Ви може да направи своите проекти, използвайки модерни технологии и след това да има време … да чете книги, да развива въображението си, да общува с приятелите си? Не бихте ли искали като родител да направите възможно детето Ви да бъде сред природата и да диша чистия въздух по-често, отколкото може да Ви позволи годишната отпуска? А сега си представете и възможността да бъде изцяло лично общуване с любимия учител – колкото е необходимо, в една спокойна среда. А да бъде близо до Вас и да Ви задава въпроси? Колкото и да сте ангажирани, ще искате да ги чуете. Вие сте извор на мъдрост като родител и не бихте искал да пропуснете скъпоценните мигове на израстването на Вашето дете, нали?

Е, има ли такова училище?

През 2020 година в училище “СВЕТИЛНИК” започваме нова форма на обучение, която ще бъде отговор за българското семейство в новите условия, в които е поставено – динамика, стрес, липса на семейно време, нужда от природна среда, развиване на здравословни навици и т.н.

ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастиливи деца.

Това е може би най-старата, но и най-новата идея за алтернативно обучение на децата в един от най-животворните и основополагащи периоди на детството – от първи до седми клас.

За кого е предназначено?

 • За семейства, които търсят различна форма на обучение, което ще осигури семейна среда като се намали стреса от ежедневните дейности от предоловяне на време и пространство и се запали интереса към знания, които няма да са просто задължителни.
 • За семейства, които разбират значението на природосъобразния начин на живот и нуждата на децата да бъдат сред природата (не един път на Зелено училище в годината!).
 • За семейства, които прилагат съвременните технологии, но и уповават на традиционни похвати в образователния процес, при които има плодотворно взаимодействие между учител-дете-родител.
 • За семейства, които имат възможност да осигурят престой на детето у дома през повечето време от месеца.

Същност

“ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома и природата” е форма на обучение, която комбинира дистанционна, самостоятелна, индивидуална и целодневна форма на обучение по един уникален и иновативен начин.

“ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома и природата” гарантира едно безстресово израстване на децата, като им се осигурява достъп до практически знания. Те ще могат да се обучават в домашна и семейна среда, но ще имат и възможност да опознават природната среда, както и да развиват своите социални контакти чрез изнесеното обучение на ЕКО СВЕТИЛНИК.

Как се осъществява?

Домашно обучение

 • Три седмици общи занимания и часове чрез интерактивна платформа, в която децата (и родителите по желание) участват и проследяват учебния процес.
 • Организирани индивидуални часове с всяко едно дете – виртуално или в базата на училището според желанието и възможностите на семейството в подкрепа на учебния материал.
 • Допълнителни часове по обявените профили (програми по изкуства, спорт, наука).
 • В четвъртата седмица от месеца занятията продължават, но се поставя акцент в изготвянето на проекти и други самостоятелни работи; организират се посещения на театър, събития, музеи, пленери и екскурзии.

Изнесено обучение сред природата

През месец за период от 5-6 дена образователният процес се осъществява в природна еко среда.

 • “ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома природата” провежда своите еко занятия в нова база с панорамен изглед на Баташкото езеро в областта Цигов чарк и база в село Добърско, в подножието на Рила, Пирин и Родопите. Базата се състои от еко-къщички, зала за обучения, кухня и сервизни помещения
 • Занятията са по програма, утвърдена от МОН, но часовете не са строго рамкирани във времето. Учителят направлява интереса на децата и обогатява знанията с максимално практични игри и пособия.
 • Този тип обучение не е веднъж годишно, както се практикува със “зелено училище”, а е през месец като по този начин децата наблюдават природата през всички сезони и преживяват промяната й.
 • Профилите от учебната програма на училището (езиков, музикално-артистичен, художествен, математически) са изцяло приложими в “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастливи деца”.
 • Грижа, израстване, навици – децата участват активно в ежедневните дейности като приготвяне на храната и поддържането на хигиената на стаите, в които учат и почиват. Съжителството всеки месец по 5-6 дни изгражда навици и ценности, които са от огромно значение за укрепването на детската личност. Създават се и се практикуват качествени взаимоотношения. Утвърждава се характер.

ВИЖТЕ ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС– той ни дава представа как функционира ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата.

Допълнителни разнообразни програми по изкуства, спорт, наука

 • Допълнителни часове по обявените профили / програми по изкуства, спорт, наука/, които могат да се посещават в базата на “Дворецът на щастливите хора” или във виртуалните класни стаи.

Принципи

Училище “Светилник” е ново българско училище, основано през 2018 година и приема предизвикателството да бъде фактор в образователния процес, предоставяйки своя концепция за един въздействащ и успешен модел.

Динамичната промяната на света изисква да се въвеждат адекватни образователни системи, които да съумеят да се докоснат до пълния потенциал на децата, оставяйки отпечатък в техния светоглед.

Системата STEAM ( Science, Тechnology, Engineering, Arts, Mathematics или наука, технологии, инженерство, изкуства, математика ) акцентира на факта, че това са сфери, които дават началото на икономическия и научния прогрес. Изкуствата и дизайнът имат ключова роля в икономическия растеж и облик на една страна. А науката и технологиите предопределят облика на заобикалящата ни действителност. STEAM e учебна система, чиито акценти са тези пет най-важни фактора за прогреса.

Основните принципи на тази система са учебен подход за интегрирано обучение по петте основни дисциплини, насърчаването и развитието на естественото детско любопитство към природата и личността, засилване на връзката между деца-учители-училище-общество, изграждане на отношение към света с мироглед и ценности.

Разбирането за взаимовръзката между тези пет сфери насочва към еднаква значимост на всеки един от тях като част от образователения процес. Присъствието им в него ще даде възможност на децата да имат адекватно възприятие на действителността и да бъдат подготвени за нея. Всички тези сфери на прогреса, обаче, не биха били успешно развити, ако не са “облечени” с най-важния фактор – добродетелта, която е заложена във всяко човешко същество.

Екипът на “Светилник” търси всички ефективни и иновативни похвати да “запали” огъня и стремежа на децата да бъдат откриватели и творци. Тук и сега.

Профили

Училище “Светилник” е с профилирано обучение, което позволява на децата да изследват и открият своите дарби:

 • Музикално-артистичен
 • Езиков
 • Художествен
 • Математически

Предимства

“ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и сред природата за щастливи деца” има следните неоспорими предимства:

 • Израстване в семейна среда – децата прекарват време със своето семейство, което води до пълноценно общуване. Стресът от ежедневното преодолаване на пространство и време е сведен до минимум.
 • Природосъобразност – уникална комбинация между време в домашна сигурна среда и присъствие сред природата, което ще увеличи имунитета на детето и ще съдейства за неговото здравословно развитие. Връзката с природата е ключова за цялостното светоусещане на децата.
 • Съвременни образователни тенденции чрез използването на технологии – съчетаването на онлайн обучение във виртуална класна стая в реално време и възможност за социално общуване, самообучение и различни традиционни похвати, които са трудно осъществими в конвенционална училищна среда.
 • Пълноценна социална комуникация – възможност за децата да прекарат време със своите учители и съученици, да извършват нормални житейски дейности и да“събират” знания в практични умения. Включване на деца от различни места на страната и изграждане на общност. ЕКО СВЕТИЛНИК е с достъпна програма за цялата страна.
 • Емоционален заряд – редуването на време сред природата и в семейна спокойна среда има своето благотворно влияние върху детето. След приключването на ЕКО престоя децата се завръщат у дома, но учителският екип продължава да комуникира със своя клас чрез интерактивната платформа – виртуална класна стая в посочено време и лично общуване чрез платформата. Родителят може да бъде пряк участник в целия процес (ако желае), но образователните програми не поставят в никакъв случай допълнителен товар върху него. Напротив, те са поднесени по интересен начин и в децата се затвръждава усещането, че могат да бъдат откриватели на знания, умело водени от своите учители чрез групово и лично общуване. Формира се самостоятелност и се провокира специфично отношение към образователния процес. Детето разбира, че то е активна страна и съдейства активно.
 • Творчески зарядмузика, театър, наука, спорт. Децата да участват по желание в различни допълнителни програми. Те са организирани в сградата на културно-образователен център “Дворецът на щастливите хора”. Занятията са групови и индивидуални. Провеждат се в залите или онлайн в реално време – по избор и удобство на семейството. Неоспорим фактор е съвместният културен живот, пленер-обучения и атракции.

“Последствията”?

Изграждане на имунитет, светоглед и интегритет в нашите деца.

НЕ Е ЛИ ТОВА ЦЕЛТА?

“ЕКО СВЕТИЛНИК – училище за щастиливи деца от дома и природата” изцяло съдейства взаимодействието между учител-дете-родител да бъде пълноценно, защото се осъществява в една безстресова и здравословна среда. Училище “Светилник” обхваща концепцията на холистичното образование, като предоставя усвояване на знания чрез опита, но и практически умения. Бидейки поставени в една близка среда (домашната), еко и творческа среда, децата не възприемат ученето като скучна работа, а напротив – като един естествен процес.

С прилагането на холистичното образование реално се постига неговата цел, а именно – хармония със семейството, природната среда и социалната общност, която децата изграждат.

Методите и ключовите признаци са изцяло приложими в концепцията на училище “Светилник”,  като се акцентира на индивидуалния подход и начина на учене на всяко дете според теорията на многообразната интелигентност.

Училището формира стремеж към цялостност в детската личност – онова вътрешно чувство за пълнота, произтичащо от качества като честност и последователност на характера. Именно успешните взаимодействия между семейство-дете-учител са индикатор не просто за образована личност, а личност с утвърден интегритет. Хората с висок интегритет се познават по това, че те винаги се стремят всичко, което вършат, да е с възможно най-високото качество и превъзходство, въпреки обстоятелствата.

Обществото ни има нужда не просто от образовани хора, но от завършени интегритетни личности. Знания, умения, таланти, характер се надграждат с осъзнати ценности и се получава онази “сплав”, наречена цялост, която дава сила и способност на личността да бъде съзидател “въпреки” и намирач на решения “независимо”.

“ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастливи деца” има своето заслужено място в българското образование, защото българските деца го заслужават!