Програма

Учебна програма

Учебната програма на ЧНУ “Светилник” е съгласувана с Държавният учебен план на Министерство на образованието и науката на Република България и предоставя добър и плавен дневен режим, който осигурява спокойна среда за протичане на целия учебно-възпитателен процес.

  • Учебният план е одобрен от Министерство на образованието и науката и съдържа основните задължителни предмети според Държавния образователен стандарт.
  • Часовете по задължителната и свободноизбираема подготовка надграждат знанията и се насърчава интереса към предмети,  които развиват ключови компетентности в децата и съдействат за тяхното личностно развитие. Тези часове са истинско вдъхновение за децата.
  • Специализирани допълнителни часове по избор – допълнителен чужд език, изящни изсуства, вокални техники, актьорско майсторство, дворцови танци и класически балет.
  • Допълнителни извънкласни програми от “Дворецът на щастливите хора”

Профили

С избора си на специализираните допълнителни часове и допълнителните извънкласни програми детето ще определи своя профил:

  • Изкуства – музикално, изящно и танцово изкуство. Музикалния профил включва изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма и солфеж, вокални техники. Изучаването на изящни изкуства се организира в малки групи до 5 деца.
  • Разширено чуждоезиково обучение – включва изучаване на английски език и втори чужд – руски език. Езиков алианс към “Дворецът на щастливмите хора” може да осигури допълнителни часове и по френски език, испански език, немски език, португалски език, италиански език и др. ЧНУ “Светилник” е партньор на Асоциация на Кеймбриджките училища, Руски културен център и Френското посолство, които осигуряват учебните системи за съответните възрасти.
  • Математика – като “царица на науката” ще допринесе за развитие на логическото и комбинативно мислене и ще бъде добра основа за по-късното овладяване на дигитални технологии.

Седмично разпределение

Интересно иновативно решение е дните от седмичната програма да са тематични и да позволяват едно задълбочено и интерактивно изследване на различните предмети. Така децата ще могат да преживеят един вълнуващ учебен процес, в който те ще бъдат насочвани от преподавателите да бъдат откриватели.

Понеделник: ДЕНЯТ НА СЛОВОТО

Вторник: ДЕНЯТ НА ТВОРЕЦА

Сряда: ДЕНЯТ НА ОТКРИВАТЕЛЯ

Четвъртък: ДЕНЯТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Петък: ФИЛЕО ДЕН

Дати

Ваканции през учебната 2019/2020 г

Есенна ваканция: 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г.
Ваканция по Рождество Христово: 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г.
Междусрочна ваканция: 05.02.2020 г.
Пролетна ваканция: 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2019/2020 година:  06.02.2020 г.

 

Неучебни дни:

Национален празник на Република България: 03.03.2020 г.
Международен ден на труда: 01.05.2020 г.
Гергьовден: 06.05.2020 г.
Ден на на славянската писменост и българска просвета и култура: 25.05.2020 г.

 

Край на втори учебен срок на учебната 2019/2020 година за учениците от предучилищна група до 3 клас:  31.05.2020 г.

Край на втори учебен срок на учебната 2019/2020 година за учениците от 4 клас: 12.06.2020 г.