Учебна програма

Учебна програма

Учебната програма на училище “Светилник” е съгласувана с Държавният учебен план на Министерство на образованието и науката на Република България и предоставя добър и плавен дневен режим, който осигурява спокойна среда за протичане на целия учебно-възпитателен процес.

  • Учебният план е одобрен от Министерство на образованието и науката и съдържа основните задължителни предмети според Държавния образователен стандарт.
  • Часовете по задължителната и свободноизбираема подготовка надграждат знанията и се насърчава интереса към предмети,  които развиват ключови компетентности в децата и съдействат за тяхното личностно развитие. Тези часове са истинско вдъхновение за децата.
  • Специализирани допълнителни часове по избор – допълнителен чужд език, изящни изкуства, вокални техники, актьорско майсторство, дворцови танци и класически балет.
  • Допълнителни извънкласни програми от “Дворецът на щастливите хора”

Профили

С избора си на специализираните допълнителни часове и допълнителните извънкласни програми детето ще определи своя профил:

  • Изкуства – музикално, изящно и танцово изкуство. Музикалния профил включва изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма и солфеж, вокални техники. Изучаването на изящни изкуства се организира в малки групи до 5 деца.
  • Разширено чуждоезиково обучение – включва изучаване на английски или немски език и втори чужд – руски език. Езиков алианс към “Дворецът на щастливите хора” може да осигури допълнителни часове и по френски език, испански език, португалски език, италиански език и др. Училище “Светилник” си партнира с издателство КЛЕТ България и Пиърсън Лонгман България, които осигуряват учебните системи за съответните възрасти.
  • Математика – като “царица на науката” ще допринесе за развитие на логическото и комбинативно мислене и ще бъде добра основа за по-късното овладяване на дигитални технологии.

Седмично разпределение

Интересно иновативно решение е дните от седмичната програма да са тематични и да позволяват едно задълбочено и интерактивно изследване на различните предмети. Така децата ще могат да преживеят един вълнуващ учебен процес, в който те ще бъдат насочвани от преподавателите да бъдат откриватели.

Понеделник: ДЕНЯТ НА СЛОВОТО

Вторник: ДЕНЯТ НА ТВОРЕЦА

Сряда: ДЕНЯТ НА ОТКРИВАТЕЛЯ

Четвъртък: ДЕНЯТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Петък: ФИЛЕО ДЕН

Ваканционни и неучебни дати

Ваканции през учебната 2021/2022 г

Есенна ваканция: 30.10.2021 – 01.11.2021 г., включително

Ваканция по Рождество Христово: 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г., включително

Междусрочна ваканция: 01.02.2022 г.

Пролетна ваканция: 01.04.2022 – 10.04.2022 г., включително

Ваканция по Възкресение Христово: 22.04.2022 г. – 25.04.2022 г.

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2021/2022 година:  02.02.2022 г.

 

Неучебни дни:

Ден на независимостта на Република България: 22.09.2021 г.

Национален празник на Република България: 03.03.2022 г.

Ден на труда: 02.05.2022 г.

Гергьовден: 06.05.2022 г.

Ден на на славянската писменост и българска просвета и култура: 24.05.2022 г.

Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности: 25.05.2022 г.

 

Край на втори учебен срок за учебната 2021/2022 година за учениците от предучилищна група до 3 клас:  31.05.2022 г.

 

Приемно време Директор: Понеделник от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Класен ръководител 2ри клас: Четвъртък от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Класен ръководител 1ви клас: Понеделник от 14:00 до 15:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Ръководител предучилищна група: Вторник от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.