Учебна програма

Учебна програма

Учебната програма на училище “Светилник” е съгласувана с Държавният учебен план на Министерство на образованието и науката на Република България и предоставя добър и плавен дневен режим, който осигурява спокойна среда за протичане на целия учебно-възпитателен процес.

  • Учебният план е одобрен от Министерство на образованието и науката и съдържа основните задължителни предмети според Държавния образователен стандарт.
  • Часовете по задължителната и свободноизбираема подготовка надграждат знанията и се насърчава интереса към предмети,  които развиват ключови компетентности в децата и съдействат за тяхното личностно развитие. Тези часове са истинско вдъхновение за децата.
  • Специализирани допълнителни часове по избор – допълнителен чужд език, изящни изкуства, вокални техники, актьорско майсторство, дворцови танци и класически балет.
  • Допълнителни извънкласни програми от “Дворецът на щастливите хора”

Профили

С избора си на специализираните допълнителни часове и допълнителните извънкласни програми детето ще определи своя профил:

  • Изкуства – музикално, изящно и танцово изкуство. Музикалния профил включва изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма и солфеж, вокални техники. Изучаването на изящни изкуства се организира в малки групи до 5 деца.
  • Разширено чуждоезиково обучение – включва изучаване на английски или немски език и втори чужд – руски език. Езиков алианс към “Дворецът на щастливите хора” може да осигури допълнителни часове и по френски език, испански език, португалски език, италиански език и др. Училище “Светилник” си партнира с издателство КЛЕТ България и Пиърсън Лонгман България, които осигуряват учебните системи за съответните възрасти.
  • Математика – като “царица на науката” ще допринесе за развитие на логическото и комбинативно мислене и ще бъде добра основа за по-късното овладяване на дигитални технологии.

Седмично разпределение

Интересно иновативно решение е дните от седмичната програма да са тематични и да позволяват едно задълбочено и интерактивно изследване на различните предмети. Така децата ще могат да преживеят един вълнуващ учебен процес, в който те ще бъдат насочвани от преподавателите да бъдат откриватели.

Понеделник: ДЕНЯТ НА СЛОВОТО

Вторник: ДЕНЯТ НА ТВОРЕЦА

Сряда: ДЕНЯТ НА ОТКРИВАТЕЛЯ

Четвъртък: ДЕНЯТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Петък: ФИЛЕО ДЕН

Ваканционни и неучебни дати

Ваканции през учебната 2022/2023 г

Есенна ваканция: 29.10.2022 – 01.11.2022 г., включително

Ваканция по Рождество Христово: 24.12.2021 г. – 02.01.2023 г., включително

Междусрочна ваканция: 01.02.2023 г. – 05.02.2023г.

Пролетна ваканция: 08.04.2023 – 17.04.2023 г., включително

 

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2022/2023 година:  06.02.2023 г.

 

Неучебни дни:

Ден на независимостта на Република България: 22.09.2022 г.

Национален празник на Република България: 03.03.2023 г.

Ден на труда: 01.05.2023 г.

Гергьовден: 06.05.2023 г.

Ден на на славянската писменост и българска просвета и култура: 24.05.2023 г.

Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности: 25.05.2023 г.

 

Край на втори учебен срок за учебната 2022/2023 година за учениците от предучилищна група до 3 клас:  31.05.2023 г.

 

Край на втори учебен срок за учебната 2022/2023 година за учениците от 4 клас: 15.06.2023г.

 

 

Програма самостоятелна форма на обучение 2022/2023 г:

16-20 Януари 2023г. – Първи срок изходно тестуване

20-24 Март 2023г. – Контролна дейност

10-17 Май 2023г. – Годишно изходно тестуване

 

 

Приемно време Директор: Вторник и Четвъртък от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Класен ръководител 2ри клас: Четвъртък от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Класен ръководител 1ви клас: Понеделник от 14:00 до 15:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

 

Приемно време Ръководител предучилищна група: Вторник от 16:00 до 17:00 ч, след подадена заявка на електронната поща, минимум два работни дни предварително.

ПРИОРИТЕТ НА УЧИТЕЛЯ

Център за предпочитания за поверителност

Необходими

Биcĸвитĸи, нeoбxoдими зa фyнĸциoниpaнe нa Baшeтo тъpceнe, ĸoитo Bи дaвaт възмoжнocт дa изпoлзвaтe ocнoвнитe фyнĸциoнaлнocти ĸaтo yпpaвлeниe нa „пaзapнa ĸoшницa“ и пoддъpжaт възмoжнa идeнтифиĸaция Bи пpeз цялoтo тъpceнe;

https://svetilnik.bg/privacy-policy/

Advertising

Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от Частно начално училище Светилник на интернет страници на външни партньори

Analytics

Собствени „бисквитки” или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са бисквитките, които поставяме на Вашия хард-диск, за да отчетем колко време прекарвате на нашия сайт, колко чести са посещенията Ви, какви са предпочитанията Ви според страниците, които посещавате и други.

Собствени „бисквитки”, „бисквитки” от първа страна

Other