Програма

Учебна програма

Училище “Светилник” е с интензивно изучаване на чужди езици като се отдава приоритет и на изкуствата, които имат изключително въздействие върху формирането на детската личност. Учебната програма е съобразена с един добър и плавен дневен режим, при който се осигурява спокойна среда за протичане на целия учебно-възпитателен процес при децата.

Учебният план е одобрен от МОН и съдържа основните задължителни предмети, съобразно изискванията на Държавния образователен стандарт и Регионално управление на образованието София-град.

В часовете по задължителната и свободно избираема подготовка /ФУЧ и ИУЧ/ се надграждат знанията и се насърчава интереса към предмети,  които развиват ключови компетентности в децата и съдействат за тяхното личностно развитие. Тези часове са истинско вдъхновение за децата.

Основен акцент в учебния план на Частно начално училище “Светилник” е разширено чуждоезиково обучение и изкуства. Чуждоезиковото обучение съдържа изучаване на английски език и втори чужд – руски език. “Светилник” е партньор на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и Руски културен център, които осигуряват учебните системи за съответните възрасти. Родителите могат да изберат за своето дете музикален профил или специализирано изучаване на изящни изкуства. Музикалния профил включва изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма и солфеж. Изучаването на изящни изкуства се организира в малки групи до 5 деца.

Дневен режим

Допълнителни дейности и програми

Училище “Светилник” предоставя различни индивидуални и групови образователни дейности, програми по изкуства и спорт, които ще развият творческото вдъхновение в децата и ще съдействат за тяхното пълноценно развитие и емоционално и физическо здраве.
Културно-образователен център “Дворецът на щастливите хора” е на разположение с иновативни програми, всеотдайни преподаватели и творческа среда. “Дворецът на щастливите хора” създава условия за оптимално и пълноценно развитие на децата, като предлага разнообразни извънкласни форми на едно място, което е изключително удобство както за децата, така и за техните родители.
Така Частно начално училище “Светилник” се превръща в едно културно средище, в което децата изживяват щастливо своето детство и се подготвят за следващия етап от своя живот.

Изкуства

Изкуството облагородява. Изкуството съдейства образователният процес да бъде пълноценен, разкривайки творческия потенциал на всяко дете

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

 • Изучаване на музикален инструмент / арфа, пиано, китара, барабани, орган, цигулка, флейта, чело /
 • Солфеж
 • Вокални групи
 • Музикални ателиета

ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВА

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 • Хип-хоп и модерни танци
 • Класически балет

ТЕАТЪР

Езиков алианс

 • Засиленото чуждоезиково обучение по утвърдени програми – английски език, немски, руски език
 • Представяне чрез изкуство и игри чуждият език е любим за децата.
  – Music English hour – чрез музикални практики
  – Happy art heart – чрез игри
  – Русская берёзка – чрез изящни и приложни изкуства
  – Meine Märchenwelt – чрез приказки и театър

Спорт

 • Плуване
 • Карате
 • Шахмат
 • Художествена гимнастика
 • Конен спорт

Лятно училище

Балетно училище

Еко лагери

Международна програма по изкуства

Парти център