ЕКО СВЕТИЛНИК – училище, което изгражда имунитет, светоглед, интегритет

еко светилник

Същност

“ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома и природата” е форма на обучение, която комбинира дистанционна, самостоятелна, индивидуална и целодневна форма на обучение по един уникален и иновативен начин.

ЕКО СВЕТИЛНИК е част от училище “Светилник” със своя концепция за един въздействащ и успешен модел за пълноценно развитие на децата в тази възраст.

 • Израстване в семейна среда, съчената с отлични социални взаимодействия;
 • Безстресов учебен процес;
 • Разкриване на пълния потенциал на детската личност;
 • Модерни технологии в образователния процес с достъп до практически знания;
 • Близост с природната среда чрез изнесено обучение и природосъобразен начин на живот;
 • Пълноценна комуникация чрез допълнителни програми

За кого е предназначено?

 • За семейства, които търсят различна форма на обучение, което ще осигури семейна среда, като се намали стреса от ежедневните дейности от преодолавяне на време и пространство
 • За семейства, които разбират значението на природосъобразния начин на живот и нуждата на децата да бъдат сред природата (не един път на Зелено училище в годината!).
 • За семейства, които прилагат съвременните технологии, но и уповават на традиционни похвати в образователния процес, при които има плодотворно взаимодействие между учител-дете-родител.
 • За семейства, които имат възможност да осигурят престой на детето у дома през повечето време от месеца.

Динамичната промяната на света изисква да се въвеждат адекватни образователни системи, които да съумеят да се докоснат до пълния потенциал на децата, оставяйки отпечатък в техния светоглед.

Екипът на “Светилник” използва доказано ефективни и иновативни похвати да “запали” огъня и стремежа на децата да бъдат откриватели и творци. Затова акцентираме на индивидуалния подход и начина на учене на всяко дете според теорията на многообразната интелигентност.

STEAMScience, Тechnology, Engineering, Arts, Mathematics или наука, технологии, инженерство, изкуства, математика ) e учебна система, чиито акценти са тези пет най-важни фактора за прогреса. Прочетете публикацията ни за STEAM.

Програма

Образователният процес се осъществява в три основни направления.

1. Домашно обучение чрез самостоятелна форма

 • Чрез интерактивна платформа, в която децата (и родителите по желание) участват и проследяват учебния процес.

2. ЧЕТИРИ СЕЗОНА – изнесено обучение сред природата – неустоимо преживяване

 • ЧЕТИРИ СЕЗОНА по 8-10 дни – изнесено обучение всред природата/ извън дома/ по всички предмети – интензивна дневна програма, в която се усвоява не само учебния материал, но и се изгражда характер, ценности, интегритет
 • Децата наблюдават природата през всички сезони и преживяват промяната й – това има изключително значение върху качеството на образователния процес;
 • Занятията се провеждат в нова база с панорамен изглед на Баташкото езеро в областта Цигов чарк и база в село Добърско, в подножието на Рила, Пирин и Родопите. Базата се състои от еко-къщички, зала за обучения, кухня и сервизни помещения.
 • Занятията са по програма, утвърдена от МОН, но часовете не са строго рамкирани във времето.
 • Профилите от учебната програма на училището (езиков, музикално-артистичен, художествен, математически) са изцяло приложими в “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастливи деца”.
 • Грижа, израстване, навици – децата участват активно в ежедневните дейности като приготвяне на храната и поддържането на хигиената на стаите, в които учат и почиват. Съжителството допринася за навици и ценности, които са от огромно значение за укрепването на детската личност. Създават се и се практикуват качествени взаимоотношения. Утвърждава се характер.
 • Профилираната програма е интензивно заложена по време на изнесеното обучение

3. Допълнителни програми

 • Възможност за организирани индивидуални часове с всяко едно дете – виртуално или в базата на училището според желанието и възможностите на семейството в подкрепа на учебния материал.
 • Възможност за следучилищното обучение / тип занималня/ – по желание
 • Всяка четвърта седмица от месеца по желание децата имат възможност да участват в дневната програма на училището като се поставя акцент в изготвянето на проекти и други самостоятелни работи; организират се посещения на театър, събития, музеи, пленери и екскурзии.
 • Ако детето е от София, може да посещава на място допълнително профилирани часове в училище “Светилник”.

Структура на целия образователен процес

В този план структурираме дейностите като се дава обща представа как е организиран целия образователен процес в ЕКО СВЕТИЛНИК – УЧИЛИЩЕ ОТ ДОМА И ПРИРОДАТА.

Къде се провежда ЕКО СВЕТИЛНИК

 • У дома
 • Във виртуалната класна стая
 • Сред природата в учебен еко комплекс на Баташкото езеро в Цигов чарк.
 • В сградата “Дворецът” / за децата от София/
 • Организирани посещения

Кратко разяснение

 • Предоставяне на достъп до образователна платформа и процес, организизарн като самостятелна форма на обучение
 • Четири срещи в четири сезона – 8-10 дневна програма, изнесена в учебен еко-комплекс

Програмата е структурирана в четири сезона:

 • Есен – Октомври / 8 дни/ 3-9 октомври
 • Зима – Февруари / 8 дни / 3-9 февруари
 • Пролет – Април / 10 дни/ 10-19 април
 • Лято – Май / 10 дни/ 19-28 май

ВАЖНО!

* Датите могат да имат малка промяна.
* ЛЕТЕН ЕКО ЛАГЕР – през август / по желание/

 1. Децата се обучават със самостоятелна форма на обучение като се осъществяват и индивидуални уроци присъствени и онлайн /според местонахождението на детето/.
 2. През посочените “сезони” обучението се изнася всред природата
 3. Профилираната програма се осъществява в базата на училището / “Дворецът”/. Децата извън София могат да запишат само профил “Математика” и “Чужд език”.

Салон за срещи – през декември и май

 • Дискусии, обсъждане на ситуации, общуване, тематични разговори, игри… Акцентираме на обучението, изясняване на ситуации
 • Присъствието не е задължително, но те ще бъдат от изключително значение за социалната ангажираност на децата и изграждане на умения на общуване

Възраст

Предучилищна и училищна възраст
( 1 – 7 клас )

Профили

Математика

Чужд език

Музика

Балет

Изящни и природни изкуства

 

Повече за профилите в училище “Светилник”.

Стипендия

Може да кандидатствате за стипендия, ако:

Детето има награди и отличия от състезания, конкурси.

Семейството е в специфично социално положение.

Често задавани въпроси

Ако не намирате отговора на Вашия въпрос тук, моля използвайте контактната ни форма.

Който търси, намира!

1. Да разбирам ли, че училище “СВЕТИЛНИК” е стандартно училище?

Отговор: Училище “СВЕТИЛНИК” е лицензирано от МОН училище /предучилищна група до VII клас/ с присъствена, самостоятелна и индивидуална форма на обучение и пет профила.

Иновативна е новата ни форма на обучение “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата”, която съчетава по уникален начин дистанционната форма на обучение с гореизброените – едно изключително удобство за българското семейство, което търси собствен ритъм.

Къде се намира ЕКО СВЕТИЛНИК?

Отговор:

Училище “СВЕТИЛНИК” се намира в София. Но неговата иновативна форма на обучение “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата” се намира… у дома / Вашият дом/ и всред природата 🙂

Нашите четири сезонни обучения са в “Къщата при езерото” – Цигов чарк, Баташко езеро, Родопите. Еко образователния център е в процес на изграждане до 2023 година. Със сигурност ще бъде незабравимо преживяване за децата, докосвайки се до природата през различните сезони.

2. Живеем извън София. Възможно ли е детето ми да бъде записано в училище “СВЕТИЛНИК”?

Отговор: Разстоянията за нас нямат значение! 🙂 Да, детето Ви може да бъде записано при нас при следните форми на обучение:

 • Самостоятелна форма на обучение
 • Индивидуална форма с дистанционно обучение
 • ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата – по време на нашите сезонни срещи в еко-образователния ни център ще се виждаме.

3. Разгледахме профилите в училище. Може ли детето да участва в повече от един?

Отговор: Извън установената програма и избрания от Вас профил, ако детето има интерес, то може да участва в допълнителни часове по различни програми по изкуства, наука, спорт. Уточняват се допълнително и заплащането е отделно.

4. Как ще се осъществяват допълнителните занимания?

Отговор: Детето Ви може да ги посещава на място в нашия културно-образователен център. За всички индивидуални занимания, включително и изучаване на музикален инструмент, предлагаме онлайн уроци във виртуалната ни класна стая. Изборът е Ваш! 🙂

5. В “ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата” не е ли като домашното обучение, в което пада значителна отговорност върху родителя да бъде част от образователния процес?

Отговор: Родителят сам решава до колко да бъде въвлечен в учебния процес. За разлика от домашното образование обаче, ние изцяло поемаме отговорност като следим програмата и комуникацията с детето. Родителят може да проследява резултатите в онлайн платформата, но не е отговорен за самия процес. Нашата идея е да бъде изцяло в подкрепа на семейството.

6. Възможно ли е детето ми, което е записано присъствено целодневно, да премине в “ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата”?

Отговор: Да, това е напълно възможно да се случи. Програмите вървят паралелно, само, че при ЕКО СВЕТИЛНИК се провеждат, както сме обяснили, в специфична среда (от дома, сред природата…).

7. Защо смятате, че трябва да запиша детето ми при Вас? Разгледах сайта Ви, хареса ми, но има и други добри училища?

Отговор: Прави сте! Наистина има добри училища. Важно е при избор на училище да се има предвид съвкупността от добрата образователна система, база, екип и най-вече ценностите. А като се видим, поговорим и се запознаем, сме сигурни, че ще продължим във времето. 🙂

8. Извън учебната програма кои са Вашите предложения, които ще допринесат за социализацията на детето ми и неговото пълноценно израстване?

Отговор: Освен задължителната учебна програма децата могат да посещават:

 • Център за следучилищно обучение при нас, в който ще затвърждават своите знания по подготовката на уроците си
 • Допълнителни програми по спорт, изкуство, наука – индивидуални и групови
 • “Летен светилник” – едномесечна лятна програма с предварително изготвени посещения на културни обекти, лагери, пътешествия.
 • Щастливо лятно училище – образователни и занимателни програми през целия летен период
 • ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата – концепцията ни за прекарване на 7-10 четири пъти в годината през четирите сезона в еко среда е уникална възможност за сплотяване, нали? 🙂

9. Говорим за ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата. Губи ли се социалният момент за детето, ако реалната връзка и събирания са само през месец в еко селището?

Отговор: В никакъв случай не можем да говорим за изгубване на социалния момент! Всеки ден децата могат да посещават профилираните часове – това определяте Вие като семейство. За съжаление, ако сте извън София, това няма как да се случи. В “Сезоните” – изнесеното обучение децата ще имат възможност да развият своит есоциални учения и приятелски взаимоотношения. “Салонът за срещи” е също добра възможност за комуникация. Най-вече – ще бъдат на разположение на своето семейство  🙂

10. Не си ли мислите, че с алтернативната ви програма в ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата” се “дигитализира” много детето още от ранна възраст?

Отговор: Трябва да бъдем много внимателни за това! От една страна, за да се преподава учебният материал от разстояние, трябва да използваме съвременните технологии. Затова обаче сме определили минимално време от час-два на ден със съответните почивки и упражнения. Отделно детето ще има индивидуално време с учителя си, което може да не бъде онлайн или “на живо”. Проектите, които детето ще има да изпълнява, ще се стараем да бъдат “далеч” от мониторите. Е, еко срещата сред природата и изнесеното обучение ще ни компенсира това. Също, ако решите детето да посещава Центъра ни за следучилищно обучение, то ще може да затвърждава знанията си с помощта на учител. Иначе другата алтернатива сте Вие, но не искаме да Ви товарим с това. 🙂

11. Може ли детето ми да бъде ученик в “Еко Светилник” и да се обучава в индивидуална форма или самостоятелна форма?

Отговор: Да! Училище “Светилник” предлага индивидуална форма на обучение, а именно: един учител е ангажиран с учебно-образователния процес на един ученик. Тази форма е приложима, както при редовната форма, така и при дистанционната. Тя може и да се съчетава с груповата форма, по избор на родителя. Аналогично е и със самостоятелната форма на обучение, при която Вие си разпределяте във времето усвояването на учебния материал и детето се явява на изпити. Всичко това се уточнява с администрацията на училището в началото на учебната година.

12. Как се покриват изискванията на МОН? Ще получи ли детето ми призната диплома като ученик в “Еко Светилник”?

Отговор: Ученикът се регистрира в самостоятелна форма на обучение, а ежедневният учебно-образователен процес се провежда съобразно редовната форма на обучение. Като лицензирано от МОН училище, гарантираме изискванията на Държавен образователен стандарт.

13. Ами всичко е хубаво, но месечната такса е непосилна за семейството ми...

Отговор: Ако Вие оценявате цялата ни концепция относно образованието на Вашето дете и считате, че средата, която създаваме, е важна за него, сме предоставили възможност да кандидатствате за стипендия. Нашата задача е да търсим хора, които искат да подкрепят българското дете – онези български възрожденци, които са разбрали силата на образованието. А децата са равни и всички трябва да имат достъп. Това е нашата мисия и дано да успяваме в нея.