“Еко Светилник” – училище от дома и природата за щастливи деца

Училище на бъдещето или училище от миналото?

Живеем във време, в което начинът ни на живот се променя изключително бързо. Можем да работим от вкъщи, да изминем хиляди километри само за няколко часа, да се пренесем на виртуална разходка из Колизеума в Рим и много други неща, за които само преди няколко десетилетия хората са мечтали. Как обаче да приложим същия този технологичен прогрес в образованието на децата ни като същевременно запазим домашния уют и спокойствие, близостта с природата и усещането за пълноценно детство?

Съществува ли училище, в което детето Ви да може:

 • да учи от вкъщи без стрес и носенето на тежки чанти;
 • да се занимава повече с изкуство, наука, спорт без да се чувства смазано от “домашни”?
 • да използва модерните технологии в учебния процес, но да не е за сметка на прочетени книги, развито въображение, безценни моменти с приятели и израстване?
 • да е сред природата и да диша чист въздух по-често, отколкото Ви позволява годишната отпуска?
 • да общува лично с любимия си учител в една спокойна среда?

Искате ли да можете да прекарвате повече време с децата си без да имате усещането, че ги лишавате от качествено образование?

Е, има ли такова училище?

ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастиливи деца.

Това е отговор за българското семейство в новите условия, в които е поставено – спокойна семейна среда, благоприятно време за развитие, природосъобразност, създаване на здравословни навици, утвръждаване на характер

ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастиливи деца най-старата, но и най-новата идея за алтернативно обучение на децата в един от най-основополагащи периоди на детството – от предучилищна мъзраст до седми клас.

Еко светилник – училище от дома и природата

Същност

“ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома и природата” е форма на обучение, която комбинира дистанционна, самостоятелна, индивидуална и целодневна форма на обучение по един уникален и иновативен начин. То е част от училище “Светилник” е ново българско училище, основано през 2018 година и приема предизвикателството да бъде фактор в образователния процес, предоставяйки своя концепция за един въздействащ и успешен модел.

“ЕКО СВЕТИЛНИК – алтернативно училище от дома и природата”

 • Израстване в семейна среда
 • Безстресов учебен процес
 • Модерни технологии в образователния процес с достъп до практически знания.
 • Близост с природната среда чрез изнесено обучение и природосъобразен начин на живот
 • Пълноценна комуникация чрез допълнителни програми

За кого е предназначено?

 • За семейства, които търсят различна форма на обучение, което ще осигури семейна среда като се намали стреса от ежедневните дейности от предоловяне на време и пространство
 • За семейства, които разбират значението на природосъобразния начин на живот и нуждата на децата да бъдат сред природата (не един път на Зелено училище в годината!).
 • За семейства, които прилагат съвременните технологии, но и уповават на традиционни похвати в образователния процес, при които има плодотворно взаимодействие между учител-дете-родител.
 • За семейства, които имат възможност да осигурят престой на детето у дома през повечето време от месеца.

Не е ли това целта?

Изграждане на имунитет, светоглед и интегритет в нашите деца.

 • Пълноценни взаимоотношения  учител-дете-родител в една безстресова и здравословна среда. Училище “Светилник” обхваща концепцията на холистичното образование като предоставя усвояване на знания чрез опита, но и практически умения. Бидейки поставени в една близка среда (домашната), еко и творческа среда, децата не възприемат ученето като скучна работа, а напротив – като един естествен процес. Именно успешните взаимодействия между семейство-дете-учител са индикатор не просто за образована личност, а личност с утвърден интегритет.
 • Хармония със семейството, природната среда и социалната общност, която децата изграждат с прилагането на холистичното образование.
 • Стремеж към цялостност в детската личност – онова вътрешно чувство за пълнота, произтичащо от качества като честност и последователност на характера. Хората с висок интегритет се познават по това, че те винаги се стремят всичко, което вършат, да е с възможно най-високото качество и превъзходство, въпреки обстоятелствата.

Обществото ни има нужда не просто от образовани хора, но от завършени интегритетни личности. Знания, умения, таланти, характер се надграждат с осъзнати ценности и се получава онази “сплав”, наречена цялост, която дава сила и способност на личността да бъде съзидател “въпреки” и намирач на решения “независимо от”.

“ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастливи деца” има своето заслужено място в българското образование, защото българските деца го заслужават!

Принципи

Динамичната промяната на света изисква да се въвеждат адекватни образователни системи, които да съумеят да се докоснат до пълния потенциал на децата, оставяйки отпечатък в техния светоглед.

Системата STEAMScience, Тechnology, Engineering, Arts, Mathematics или наука, технологии, инженерство, изкуства, математика ) акцентира на факта, че това са сфери, които дават началото на икономическия и научния прогрес. Изкуствата и дизайнът имат ключова роля в икономическия растеж и облик на една страна. А науката и технологиите предопределят облика на заобикалящата ни действителност. STEAM e учебна система, чиито акценти са тези пет най-важни фактора за прогреса.

Основните принципи на тази система са учебен подход за интегрирано обучение по петте основни дисциплини, насърчаването и развитието на естественото детско любопитство към природата и личността, засилване на връзката между деца-учители-училище-общество, изграждане на отношение към света с мироглед и ценности.

Разбирането за взаимовръзката между тези пет сфери насочва към еднаква значимост на всеки един от тях като част от образователения процес. Присъствието им в него ще даде възможност на децата да имат адекватно възприятие на действителността и да бъдат подготвени за нея. Всички тези сфери на прогреса, обаче, не биха били успешно развити, ако не са “облечени” с най-важния фактор – добродетелта, която е заложена във всяко човешко същество.

Методите и ключовите признаци са изцяло приложими в концепцията на училище “Светилник”,  като се акцентира на индивидуалния подход и начина на учене на всяко дете според теорията на многообразната интелигентност. Личността се разглежда като цялостно същество с шест основни елемента: физически, емоционални, интелектуални, социални, естетически и духовни

Изграждане на интегритет/цялост е непрестанен процес, който се осъществява между семейство – дете  – учител

 Холистичният подход мотивира децата да учат по различните предмети в училище. Той е носител на чувството за любопитство и позволява на обучаващите се да научават по естествен начин учебния материал. Огромно предимство е че, този подход може да бъде приспособен към индивидуалния характер и начин за учене на всяко дете, в противовес на днешната масова обучителна система. Резултатът, който се постига са деца, които се развиват с по-добри комуникационни и социални умения и с по-високо самочувствие. Такива ученици се чувстват добре в обучението си и предизвикват себе си чрез конкретни учебни предмети, защото ги свързват с положителни асоциации. Вътрешната мотивация, от своя страна, ги провокира да бъдат любопитни, любознателни и в крайна сметка, да бъдат иновативни възрастни на работното им място, когато пораснат.

Екипът на “Светилник” търси всички ефективни и иновативни похвати да “запали” огъня и стремежа на децата да бъдат откриватели и творци. Тук и сега.

Профили

Училище “Светилник” е с профилирано обучение, което позволява на децата да изследват и открият своите дарби:

 • Музикално-артистичен
 • Езиков
 • Художествен
 • Математически

Програма

Образователният процес се осъществява в три основни направления.

1. Домашно обучение

 • Общи занимания и часове чрез интерактивна платформа, в която децата (и родителите по желание) участват и проследяват учебния процес.
 • Организирани индивидуални часове с всяко едно дете – виртуално или в базата на училището според желанието и възможностите на семейството в подкрепа на учебния материал.
 • Допълнителни часове по обявените профили (програми по изкуства, спорт, наука).
 • В четвъртата седмица от месеца занятията продължават, но се поставя акцент в изготвянето на проекти и други самостоятелни работи; организират се посещения на театър, събития, музеи, пленери и екскурзии.

2. Изнесено обучение сред природата

През месец за период от 5-6 дена образователният процес се осъществява в природна еко среда.

 • “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома природата” провежда своите еко занятия в нова база с панорамен изглед на Баташкото езеро в областта Цигов чарк и база в село Добърско, в подножието на Рила, Пирин и Родопите. Базата се състои от еко-къщички, зала за обучения, кухня и сервизни помещения.
 • Занятията са по програма, утвърдена от МОН, но часовете не са строго рамкирани във времето. Учителят направлява интереса на децата и обогатява знанията с максимално практични игри и пособия.
 • Този тип обучение не е веднъж годишно, както се практикува със “зелено училище”, а е през месец като по този начин децата наблюдават природата през всички сезони и преживяват промяната й.
 • Профилите от учебната програма на училището (езиков, музикално-артистичен, художествен, математически) са изцяло приложими в “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата за щастливи деца”.
 • Грижа, израстване, навици – децата участват активно в ежедневните дейности като приготвяне на храната и поддържането на хигиената на стаите, в които учат и почиват. Съжителството всеки месец по 5-6 дни изгражда навици и ценности, които са от огромно значение за укрепването на детската личност. Създават се и се практикуват качествени взаимоотношения. Утвърждава се характер.

3. Допълнителни програми

 • Допълнителни часове по обявените профили / програми по изкуства, спорт, наука /, които могат да се посещават в базата на “Дворецът на щастливите хора” или във виртуалните класни стаи.

Предимства

“ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и сред природата за щастливи деца” има следните неоспорими предимства:

 • Израстване в семейна среда – децата прекарват време със своето семейство, което води до пълноценно общуване. Стресът от ежедневното преодолаване на пространство и време е сведен до минимум.
 • Природосъобразност – уникална комбинация между време в домашна сигурна среда и присъствие сред природата, което ще увеличи имунитета на детето и ще съдейства за неговото здравословно развитие. Връзката с природата е ключова за цялостното светоусещане на децата.
 • Съвременни образователни тенденции чрез използването на технологии – съчетаването на онлайн обучение във виртуална класна стая в реално време и възможност за социално общуване, самообучение и различни традиционни похвати, които са трудно осъществими в конвенционална училищна среда.
 • Пълноценна социална комуникация – възможност за децата да прекарат време със своите учители и съученици, да извършват нормални житейски дейности и да “събират” знания в практични умения. Включване на деца от различни места на страната и изграждане на общност. ЕКО СВЕТИЛНИК е с достъпна програма за цялата страна.
 • Емоционален заряд – редуването на време сред природата и в семейна спокойна среда има своето благотворно влияние върху детето. След приключването на ЕКО престоя децата се завръщат у дома, но учителският екип продължава да комуникира със своя клас чрез интерактивната платформа – виртуална класна стая в посочено време и лично общуване чрез платформата. Родителят може да бъде пряк участник в целия процес (ако желае), но образователните програми не поставят в никакъв случай допълнителен товар върху него. Напротив, те са поднесени по интересен начин и в децата се затвръждава усещането, че могат да бъдат откриватели на знания, умело водени от своите учители чрез групово и лично общуване. Формира се самостоятелност и се провокира специфично отношение към образователния процес. Детето разбира, че то е активна страна и съдейства активно.
 • Творчески заряд – музика, театър, наука, спорт. Децата да участват по желание в различни допълнителни програми. Те са организирани в сградата на културно-образователен център “Дворецът на щастливите хора”. Занятията са групови и индивидуални. Провеждат се в залите или онлайн в реално време – по избор и удобство на семейството. Неоспорим фактор е съвместният културен живот, пленер-обучения и атракции.

Структура на целия образователен процес

В този план структурираме дейностите като се дава обща представа как е организиран целия образователен процес в ЕКО СВЕТИЛНИК – УЧИЛИЩЕ ОТ ДОМА И ПРИРОДАТА.

 

Къде се провежда ЕКО СВЕТИЛНИК

 • В дома и виртуалната класна стая
 • Сред природата в еко къща
 • В сградата “Дворецът на щастливите хора” 
 • Организирани посещения

 

Продължителност

За всеки клас една учебна година / септември – юни/. През летния период се провежда “Летният Светилник” – по желание.

 

Кратко разяснение

Програмата е структурирана в Първи модул и Втори модул. Един модул обхваща един календарен месец. Първи и втори модул се редуват до края на учебната година / вижте по-долу /.

Отделните обозначения в модулите ни дават обща представа за дейностите, които са включени:
ДО – Дистанционно обучение. Всекидневно обучение в реално време във виртуална класна стая. Занятията се провеждат по програма, одобрена от МОН. Умело се балансира времето пред екрана с почивки. Обща заетост – между 1,5 и 2 часа предиобед. Всяко дете разполага със собствен профил в платформата и собствено технологично средство (лаптоп, таблет). Родителят има възможност, ако желае, пряко да следи процеса и да вижда всекидневните занимания и задачи. Децата помежду си също имат възможност за комуникация и обмен на проекти.

 

ДП – Допълнителни програми. Развиват творческия и интелектуалния потенциал на детето, съдействат за развиване на социални умения и принадлежност:

 • Избор по изкуства (музика, театър, изящни изкуства, спорт, наука, образователни програми, езици), факултативни часове според избрания профил;

 

С – Самоподготовка

 • Задачи за упражнение, утвърждаващи взетия материал
 • Проектни задачи – те се поставят от учителя за втори модул. Възможност за подкрепа и от родителя / по желание! /
 • Център за следучилищно обучение – децата получават възможност и подкрепа в самоподготовката със специалист. Провежда се следобед. Може да се посещава всеки ден по желание на родителя и необходимост на детето.

 

* По преценка на родителя ДП и С са виртуални или на място в “Дворецът на щастливите хора”

 

ИО – Индивидуално обучение – личен контакт на детето с учителя по предварителен график, но и спонтанно при необходимост (разговор, изясняване на уроците и взаимоотношения)

 

ЕКО – изнесено обучение в рамките на 5-7 дни в природна среда (Еко селище в с. Добърско или Баташкото езеро) – уникална възможност за приобщаване на децата и създаване на природосъобразна култура<

 

Салон за срещи

 • Дискусии, обсъждане на ситуации, общуване, тематични разговори, игри… Акцентираме на обучението, изясняване на ситуации
 • Провежда се 2-3 пъти във втори модул / вижте по-долу /
 • Присъствието не е задължително, но те ще бъдат от изключително значение за социалната ангажираност на децата и изграждане на умения на общуване

 

HD – HAPPY DAY – развлекателен ден! – всеки петък от първи модул / вижте по-долу /

 • Посещение на театър, музей, парк, екскурзия, общо мероприятие, общ обяд, спортни мероприятия, състезания, концерт… един цял пълноценен ден на общуване и приятелство.

* предварително заложено в подробния план

 

ПЛАН

ПЪРВИ МОДУЛ (първи месец)

Период Дейност Разяснение
Първа седмица ДО, ДП, С, петък – HD
Втора седмица ДО, ДП, С, петък – HD
Трета седмица ДО, ДП, С, петък – HD
Четвърта седмица ДО, ДП, С, петък – HD
 • 2 пъти седмично ИО с всяко дете

ВТОРИ МОДУЛ (втори месец)

Период Дейност Разяснение
Първа седмица ЕКО 5-7 дни живеем в еко селище с изнесен образователен процес
Втора седмица Проекти самостоятелни, ДП, С и ИО
Трета седмица ДО, ДП, Салон за срещи / сряда/
Четвърта седмица ДО, ДП, Салон за срещи /сряда/

 

ВАЖНО

Екипът на “ЕКО СВЕТИЛНИК” следи за спазването на предложения план и има възможност да отрази промяна, която да е в интерес на децата и семейството.

Прием 2020 – предучилищна група, I -VII клас.

Каним на среща всеки, който би искал да се запознае с нашите програми, преподаватели, да усети цялостна атмосфера. Кандидатите се одобряват след събеседване.

Моля, попълнете ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРИЕМ. След получаване на информацията ще се свръжем с Вас. Благодарим Ви!

Такси

Стипендия

Може да кандидатствате за стипендия, ако:

 • Детето има награди и отличия от състезания, конкурси.
 • Семейството е в специфично социално положение.

Често задавани въпроси

Ако не намирате отговора на Вашия въпрос тук, моля използвайте контактната ни форма.

Който търси, намира 🙂

1. Да разбирам ли, че училище “СВЕТИЛНИК” е стандартно училище?

Отговор: Училище “СВЕТИЛНИК” е лицензирано от МОН училище /предучилищна група до VII клас/ с целодневна, полудневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение и четири профила, които  може да изберете – те са разработени по системата STEAM.

Иновативна е новата ни форма на обучение “ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата”, която съчетава по уникален начин дистанционната форма на обучение с гореизброените – едно изключително удобство за българското семейство.

2. Живеем извън София. Възможно ли е детето ми да бъде записано в училище “СВЕТИЛНИК”?

Отговор: Разстоянията за нас нямат значение! 🙂 Да, детето Ви може да бъде записано при нас при следните форми на обучение:

 • Самостоятелна форма на обучение
 • Индивидуална форма с дистанционно обучение
 • ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата

3. Разгледахме профилите в училище. Може ли детето да участва в повече от един?

Отговор: Извън установената програма и избрания от Вас профил, ако детето има интерес, то може да участва в допълнителни часове по различни програми по изкуства, наука, спорт. Уточняват се допълнително и заплащането е отделно.

4. Как ще се осъществяват допълнителните занимания?

Отговор: Детето Ви може да ги посещава на място в нашия културно-образователен център. За всички индивидуални занимания, включително и изучаване на музикален инструмент, предлагаме онлайн уроци във виртуалната ни класна стая. Изборът е Ваш! 🙂

5. В “ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата” не е ли като домашното обучение, в което пада значителна отговорност върху родителя да бъде част от образователния процес?

Отговор: Родителят сам решава до колко да бъде въвлечен в учебния процес. За разлика от домашното образование обаче, ние изцяло поемаме отговорност като следим програмата и комуникацията с детето ежедневно. Родителят може да проследява резултатите в онлайн платформата, но не е отговорен за самия процес. Нашата идея е да бъде изцяло в подкрепа на семейството.

6. Възможно ли е детето ми, което е записано в стандартната форма на обучение, а именно целодневно обучение, да премине в “ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата”?

Отговор: Да, това е напълно възможно да се случи. Програмите вървят паралелно, само, че при ЕКО СВЕТИЛНИКА се провеждат, както сме обяснили, в специфична среда (от дома, сред природата…). Прехвърлянето може да бъде осъществено от следваща учебна година.

7. Защо смятате, че трябва да запиша детето ми при Вас? Разгледах сайта Ви, хареса ми, но има и други добри училища?

Отговор: Прави сте! Наистина има добри училища. Важно е при избор на училище да се има предвид съвкупността от добрата образователна система, база, екип и най-вече ценностите. А като се видим, поговорим и се запознаем, сме сигурни, че ще продължим във времето. 🙂

8. Извън учебната програма кои са Вашите предложения, които ще допринесат за социализацията на детето ми и неговото пълноценно израстване?

Отговор: Освен задължителната учебна програма децата могат да посещават:

 • Център за следучилищно обучение при нас, в който ще затвърждават своите знания по подготовката на уроците си
 • Допълнителни програми по спорт, изкуство, наука – индивидуални и групови
 • “Летен светилник” – едномесечна лятна програма с предварително изготвени посещения на културни обекти, лагери, пътешествия.
 • Щастливо лятно училище – образователни и занимателни програми през целия летен период
 • ЕКО СВЕТИЛНИК – училище от дома и природата – концепцията ни за прекарване на 5-7 дена през месец в еко среда е уникална възможност за сплотяване, нали? 🙂

9. Говорим за ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата. Губи ли се социалният момент за детето, ако реалната връзка и събирания са само през месец в еко селището?

Отговор: В никакъв случай не можем да говорим за изгубване на социалния момент! Всеки ден децата ще се “виждат” дистанционно, но пък могат да посещават допълнителните занимания, които са ежедневни – това определяте Вие като семейство. За съжаление, ако сте извън София, ще ги провеждаме онлайн в реално време, но иначе “Дворецът на щастливите хора” е мястото за срещи. 🙂 Обърнете внимание на редуването на модулите. В първи модул децата имат възможност да се виждат всеки петък в организирано време. Във втори модул се виждат всяка седмица в “Салонът за срещи”.

10. Не си ли мислите, че с алтернативната ви програма в ЕКО СВЕТИЛНИК - училище от дома и природата” се “дигитализира” много детето още от ранна възраст?

Отговор: Трябва да бъдем много внимателни за това! От една страна, за да се преподава учебният материал от разстояние, трябва да използваме съвременните технологии. Затова обаче сме определили минимално време от час-два на ден със съответните почивки и упражнения. Отделно детето ще има индивидуално време с учителя си, което може да не бъде онлайн или “на живо”. Проектите, които детето ще има да изпълнява, ще се стараем да бъдат “далеч” от мониторите. Е, еко срещата сред природата и изнесеното обучение ще ни компенсира това. Също, ако решите детето да посещава Центъра ни за следучилищно обучение, то ще може да затвърждава знанията си с помощта на учител. Иначе другата алтернатива сте Вие, но не искаме да Ви товарим с това. 🙂

11. Може ли детето ми да бъде ученик в “Еко Светилник” и да се обучава в индивидуална форма или самостоятелна форма?

Отговор: Да! Училище “Светилник” предлага индивидуална форма на обучение, а именно: един учител е ангажиран с учебно-образователния процес на един ученик. Тази форма е приложима, както при редовната форма, така и при дистанционната. Тя може и да се съчетава с груповата форма, по избор на родителя. Аналогично е и със самостоятелната форма на обучение, при която Вие си разпределяте във времето усвояването на учебния материал и детето се явява на изпити. Всичко това се уточнява с администрацията на училището в началото на учебната година.

12. Как се покриват изискванията на МОН? Ще получи ли детето ми призната диплома като ученик в “Еко Светилник”?

Отговор: Ученикът се регистрира в самостоятелна форма на обучение, а ежедневният учебно-образователен процес се провежда съобразно редовната форма на обучение. Като лицензирано от МОН училище, гарантираме изискванията на Държавен образователен стандарт.

13. Ами всичко е хубаво, но месечната такса е непосилна за семейството ми...

Отговор: Ако Вие оценявате цялата ни концепция относно образованието на Вашето дете и считате, че средата, която създаваме, е важна за него, сме предоставили възможност да кандидатствате за стипендия. Нашата задача е да търсим хора, които искат да подкрепят българското дете – онези български възрожденци, които са разбрали силата на образованието. А децата са равни и всички трябва да имат достъп. Това е нашата мисия и дано да успяваме в нея.