И все пак – защо музиката?

деца свирят на роял в зала

Мисловна дейност

Установено е, че музикалното обучение дори за известен период води до подобрения в множество области на мисловната дейност. Наблюдава се и процентовото превъзходство в бъдещото кариерно развитие и просперитет независимо от сферата на работа или професията на хора, изучавали инструмент спрямо другите, които са изучавали друг вид наука, спорт или изкуство.  Чрез музикалното обучение се развиват много добри способности за изпълнение на взаимосвързани задачи като планиране, разработване на стратегия и внимание към детайла, защото това изисква едновременен анализ, както на познавателните, така и на емоционалните аспекти. Тази способност влияе и върху работата на паметта. И наистина, музикантите демонстрират по-добра памет. Занимавайки се с музика, детето развива математически способности. То мисли пространствено, натискайки нужните клавиши, борави с абстрактни звукови фигури, запомняйки нотите и знае, че в музикалната пиеса като в математическото доказателство – нито махаш, нито добавяш нещо! Не случайно Айнщайн е свирел на цигулка, а професорите по физика и математика в Оксфорд са 70% от състава на университетския музикален клуб.
Последните проучвания за интелектуалните ползи от музиката задълбочиха разбирането ни за мисловните функции, откривайки вътрешните ритми, сложните взаимодействия, които създават изумителния оркестър на нашия мозък.

Комуникативни умения

Музикалните занятия развиват навици в общуването или както днес ги наричаме комуникативни навици. За годините на обучение детето музикант се запознава с галантния и приятелски Моцарт, с наперения и атлетичен Прокофиев, с мъдрия и философски настроен Бах и с още много други различни музикални личности. Свирейки, му се налага да се превъплъти и да поднесе на публиката техния характер, чувства, глас, жестове. И му остава една стъпка до таланта на бизнесмена, за когото едва ли не най-главното е да намира общ език с хората.

Емоционално и естетическо въздействие

Музиката е изкуството, което въздейства найбързо и пряко върху емоционалния свят на хората. Музикалното изкуство развива въображението и творческите способности, като влияе на техните емоции и мисли. Емоционалността е водещ компонент при възприемането на музика.
Поради това се твърди, че занимания с музикални дейности по време на възпитателния процес на децата допринасят за тяхното емоционално развитие. Тъй като музиката е много близка до емоционалната природа на децата, стимулира и развива техните
психически и физически способности.

Въображение и концентрация

Докосването до инструмента е богатство за всеки. Дали си дете или вече възрастен, винаги може да се докоснеш до инструмент и да “рисуваш” мелодията, която може да разказва за толкова неща… Изучаването на музикален инструмент е като игра, за която няма пространство и време. То има своите предимства, които като че ли пропускаме, търсейки поредното забавление. Клавишите, струните – музикалният инструмент – една уникална алтернатива на компютърните клавиши, която ще развие оригиналното мислене и въображение, способността за концентрация, умението за преодоляване на трудни моменти, комуникация и своевременно решение, работа в екип и личностна оценка, усещане за единство. И утре може да бъдеш най-добрия в професията си независимо, че не си станал музикант.

Защото музиката е навсякъде.