Частно училище “Светилник” подкрепя със стипендии деца с изявени дарби

стипендии в училище Светилник

Частно училище СВЕТИЛНИК предоставя на българското семейство пет пълни и пет частични стипендии за обучение от Подготвителна група до 4 клас.

 

Стипендията включва

– месечните разходи по обучението
– достъп до специално създадена интерактивна платформа
– свободно избрани допълнителни занимания/ карта “Щастливо дете” дава възможност за достъп до различни извънкласни занятия и програми по избор до изчерпване на местата.
– 50% таксата за следучилищното обучение и грижа / занималня/.

* Обучението се осъществява чрез редовна, самостоятелна и дистанционна форма.

Критерии за кандидатстване

Може да кандидатствате за стипендия, ако детето и Вашето семейство отговарят на някой  от следните критерии:

  • Живее с един родител.
  • Семейството е в специфично социално положение.
  • Дарби; има награди и отличия от състезания, конкурси.

Заявление за стипендия

Всички, заявили желание за стипендия в подкрепа на обучението в училище “Светилник”, се канят на събеседване и се уведомяват за крайното одобрение.

До изчерпване на осигурените места.

Винаги има възможности. Винаги има решения.