РАЗШИРЕНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – изучаване на два чужди езика

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО И ИЗУЧАВАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

В началото бе Словото…

 Училището дава знания, добродетели, ценности

По пътеката Живот вървим.
Знанието е наша сила.
Доброто сърце е и смело.
Сговорна е дружината ни.
Даваме дума  и пазим я.
Съхраняваме ценности, завещани през времето.
Търсим изходния път. Откриваме посоката.
Продължаваме по пътеката Живот.
Защото Светилникът осветява пътя ни.

 Да носиш светлина е мисия. Да бъдеш светлина е начин на живот.

Сертификат членство в БАЧУ

Акредитирана програма

Интензивно чуждоезиково обучение

Ученическа занималня

Изкуства

Онлайн обучения

Топла кухня

Добротворство

Парк градина

Интерес към познанието

В училище “Светилник” вдъхновеният преподавател знае как да насочи образователния процес чрез добрите традиции, обосновани педагогически ситуации, модерни технологии и иновативни техники , така че да събуди интереса на децата към познанието и те да  направят своите първи стъпки в междуличностните отношения, натрупвайки жизнен опит.

Творческо вдъхновение

Училище “Светилник” предоставя творческа среда за своите възпитници. Музикалната култура, изящните изкуства, танцовото изкуство и театъра, чуждоезиковото обучение, програми за личностно развитие са отлична основа за формиране на високообразовани личности с богата душевност и мотивация.

Ценности и приоритети

Когато още от детска възраст се постави правилната основа за светоусещане, може да се очаква един пълноценен човешки живот.
Вярата е като семенце – на време посято, на време полято – богато с очакване.
Надеждата е като стрела – тя дава крила през пусти места, долита в целта.
Любовта е, която тихо ни следва. Отваря очите, докосва сърцето и знаем “как” и “защо”.