В началото бе Словото…

 Училището събужда любопитство към знанието. Ражда се изобретателността.  А добродeтелта е причина.

По пътеката Живот вървим.
Знанието е сила. Сътворяването – начин на живот.
Доброто сърце е и смело.
Сговорна е дружината ни.
Даваме дума  и пазим я.
Съхраняваме ценности, завещани през времето.
Търсим изходния път. Откриваме посоката.
Продължаваме по пътеката Живот.
Защото Светилникът осветява пътя ни.

 Да носиш светлина е мисия. Да бъдеш светлина е начин на живот.

Чрез ОБРАЗование да разкрием “ОБРАЗа”  на интегритетната личност

ЧНУ “Светилник” е институция, която има за цел не просто да дава знания и изгражда умения, но и  да разкрие в детето “образа” /образование / на интегритетната личност, която е реална и може да “живее” във всеки един. Прочетете повече

РАЗШИРЕНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
изучаване на два чужди езика

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО И ИЗУЧАВАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

„КЪЩИЧКАТА“ – ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ЗА РОДИТЕЛИ

къщичката
ЧНУ Светилник - сертификат членство в БАЧУ
Удостоверение от МОН

Акредитирана програма

Интензивно чуждоезиково обучение

Ученическа занималня

Изкуства

Онлайн обучения

Топла кухня

Добротворство

Парк градина

Интерес към познанието

В училище “Светилник” вдъхновеният преподавател знае как да насочи образователния процес чрез добрите традиции, обосновани педагогически ситуации, модерни технологии и иновативни техники , така че да събуди интереса на децата към познанието и те да  направят своите първи стъпки в междуличностните отношения, натрупвайки жизнен опит.

Творческо вдъхновение

Училище “Светилник” предоставя творческа среда за своите възпитници. Музикалната култура, изящните изкуства, танцовото изкуство и театъра, чуждоезиковото обучение, програми за личностно развитие са отлична основа за формиране на високообразовани личности с богата душевност и мотивация.

Ценности и приоритети

Когато още от детска възраст се постави правилната основа за светоусещане, може да се очаква един пълноценен човешки живот.
Вярата е като семенце – на време посято, на време полято – богато с очакване.
Надеждата е като стрела – тя дава крила през пусти места, долита в целта.
Любовта е, която тихо ни следва. Отваря очите, докосва сърцето и знаем “как” и “защо”.