ЧНУ “Светилник” – щастливо детство и добрата основа

  • Образователна система, която чрез изкуство и ценности развива интелигентност, характер, добродетели
  • Семейна, творческа и сигурна среда
  • Разнообразни допълнителни програми – спортни, езикови, изкуства
  • Собствена лицензирана топла кухня
  • Преподаватели с отношение
  • Разширено чуждоезиково обучение
  • Музикално изкуство и изучаване на музикален инструмент
  • Изящни изкуства

В началото бе Словото…

Училището събужда любопитство към знанието. Ражда се изобретателността. А добродeтелта е причина.

По пътеката Живот вървим.
Знанието е сила. Сътворяването – начин на живот.
Доброто сърце е и смело.
Сговорна е дружината ни.
Даваме дума и пазим я.
Съхраняваме ценности, завещани през времето.
Търсим изходния път. Откриваме посоката.
Продължаваме по пътеката Живот.
Защото Светилникът осветява пътя ни.

Да носиш светлина е мисия. Да бъдеш светлина е начин на живот.

„КЪЩИЧКАТА“

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ЗА РОДИТЕЛИ
къщичката
Удостоверение от МОН
ЧНУ Светилник - сертификат членство в БАЧУ

Акредитирана програма

Интензивно чуждоезиково обучение

Ученическа занималня

Изкуства

Онлайн обучения

Топла кухня

Добротворство

Парк градина

Интерес към познанието

В училище “Светилник” вдъхновеният преподавател знае как да насочи образователния процес чрез добрите традиции, обосновани педагогически ситуации, модерни технологии и иновативни техники , така че да събуди интереса на децата към познанието и те да  направят своите първи стъпки в междуличностните отношения, натрупвайки жизнен опит, който започва още от първите стъпки.

Творческо вдъхновение

Училище “Светилник” предоставя творческа среда за своите възпитници. Музикалната култура, изящните изкуства, танцовото изкуство и театъра, чуждоезиковото обучение, програми за личностно развитие са отлична основа за формиране на хора, които ще бъдат изобретателни във всяка сфера, в която ще се развиват, с богата душевност и мотивация.

Ценности и приоритети

Когато още от детска възраст се постави правилната основа за светоусещане, може да се очаква един пълноценен човешки живот.
Вярата е като семенце – на време посято, на време полято – богато с очакване.
Надеждата е като стрела – тя дава крила през пусти места, долита в целта.
Любовта е, която тихо ни следва. Отваря очите, докосва сърцето и знаем “как” и “защо”.

Звънецът ще удари тържествено в нашето училище “Светилник” по случай новата учебна година на 16 септември от 11.30ч. Децата ще прекрачат прага с усмивка и радост.