Защо “Светилник”?

Да носиш светлина е мисия. Да бъдеш светлина е начин на живот.

ЧНУ “Светилник” и лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България със Заповед на Министъра № РД14-23/12.04.2018.

Екипът на Частно начално училище “Светилник” е с ясна концепция за пълноценен учебно-възпитателен процес в една творческа и семейна среда, който ще се отрази градивно на връзките дете-училище, дете-семейство, дете-дете, училище-семейство и ще съдейства при формирането на цялостния мироглед на децата и изграждането им като личности, които ще имат отговорите на утрешния ден.
Училище “Светилник” е лицензирано училище с разширено изучаване на чужди езици, математика и изкуства.

 • Иновативен учебен план, одобрен от МОН
 • Собствен педагогически опит – изграден стандарт и утвърдени традиции
 • Изкуство и спорт – богато разнообразие от допълнителни програми, които ще разкрият  творческия потенциал на децата и укрепят тяхното здравословно и емоционално състояние.
 • Езиков алианс с преподаване на английски, немски, руски, испански, френски, италиански; разработени интерактивни програми. Училището е член на Асоциацията на Кембридж училищата в България
 • Качествено личностно общуване и индивидуален подход – малко на брой деца – до 12 ученика в клас.
 • Модерно оборудване и аудио-визуална техника – творчески пространства ще развият креативното мислене на децата и отношение към заобикалящата ги действителност; еко обзвеждане.
 • Семейна атмосфера и сплотеност в класовете и училищния екип.
 • Собствена кухня – на място приготвяме прясно приготвена храна с продукти по стандарт; пресни плодове, зеленчуци, ядки. Разделно и здравословно хранене.
 • Социална и образователна интеграция на деца от семейства в специфично положение.
 • Стипендия – възможност за кандидатстване.
 • Ежедневна комуникация и сътрудничество с родителите чрез нетрадиционни форми като „Часът на родителя“в пряко участие на родител в учебния процес.
 • Физическа охрана и контрол на достъпа до сградата и двора; видеонаблюдение.
 • Кабинети – здравен с медицински персонал; консултативен – с логопед и психолог
 • Добротворство – формиране на ценности и добродетели – чрез различни проекти децата ще имат възможност да изразяват съпричастност и да развият ценности.
 • Сътрудничество с институции – МОН, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Дирекция “Социално подпомагане”, Министерство на вътрешните работи, фондация “Мисия спасение” и други.
 • Училище “Светилник” е член на БАЧУ – Българска Асоциация на Частните Училища

 

logo-2x2