Участие в олимпиади, състезания, конкурси на учениците в ЧНУ,,Светилник”

Във всеки един етап от живота си човек се явява на различни изпити. Докато растат децата лесно взимат своите изпити – ориентират се, насочват се, проучват, разбират. Като ученици те преминават през изпити, които разкриват техния потенциал, изграждат характер и мотивация. 

А изпити има много – изпит за покриване на нива, придобиване на дадено ниво по чужд език, явяване на НВО за ученици, кандидатстване в учебно или висше учебно заведение, дори и изпит за придобиване на шофьорска книжка. В тези моменти особено важно е спокойствието и увереността, които можем да придобием чрез превантивна практика в детската и юношеската възраст. 

Екипът на училище ,,Светилник” имаме за цел да разгърнем потенциала на всяко дете, като му предлагаме възможност да участва и да спечели състезания и олимпиади. Така то трупа, както спокойствие и увереност, така и самочувствие в областта, в която е надарено. Когато едно дете има самочувствие и е придобило увереност, то може да бъде успешно във всички области на своя живот. 

В една от своите книги Джон Максуел казва: ,,Шампионите не стават шампиони на ринга, там само разбираме, че са такива.” 

 

Виждали сме, виждаме и ще продължаваме да виждаме как децата израстват не само умствено и физически, но и като личности с характер и ценности. Нашият стремеж е да дадем максимално голямо поле за изява на всяко дете във всяка област, като така насърчим неговата идентичност и то придобие смелост и увереност. 

 

През учебната година децата участват в училищни, национални и международни състезания и олимпиади, като:

  •  Национални състезанията ,,Многознайко” по математика, български и английски език
  •  Национална олимпиада ,,Математика без граници”  
  •  Математическа олимпиада ,,Европейско кенгугу”
  •  Национално състезание ,,Математика за всеки
  •  Изложби на рисунки и картини
  •  Спортни състезания и инициативи
  •  Концерти, сценични изяви и артистични проекти

 

Успех на всички ученици в предстоящите състезания! Вярваме, че ще постигнат големи успехи! 

С радост ще споделяме за успехите на нашите ученици, които вече се вълнуват и старателно подготвят.