Екип

Директор
Полина Младенова

Зам. Директор и директор учебна дейност
Бойка Юрукова

Административен директор
Анна Величкова

Музикален директор
Теофил Стоев

Преподаватели
Яна Христова, Елизабет Таскова, Йонка Недкова, Наталия Михова, Девора Крумова, Кари Дерибеева

Извънкласни дейности и събития
Давид Крумов

Психолог
Владимир Иванов

Медицинска сестра
Анжела Крумова

Транспорт
Виктор Младенов