Клас за деца със специални образователни потребности в училище “Светилник”

Деца със специални образователни потребности

От учебната 2021-2022 година училище “Светилник” открива клас за деца със СОП / специални образователни потребности/.

През годините ни се обаждаха родители, които търсят училище за децата си. Приветствахме ги, но следваше мълчание и едва доловимо добавяха:”Но детето ми е със СОП”. И бързо добавяха: ” Но е толкова добро дете”.

И са прави.

Децата със СОП са нашите добри деца – просто са специални и трябва да ги разпознаваме като прилагаме нужната деликатност и адекватност в общуването си с тях.

Интеграцията на такива деца е нелека, но не и невъзможна задача, ако са създадени нужните специфични условия и има правилна нагласа.

Двупосочна е работата със “специалните” деца – процесът е бавен и е насочен, както към децата, така и към техните родители – често объркани, засрамени, неприемащи моментното различие.

Важно е обаче в този първоначален етап от развитието на децата да разкрием тяхната богата душевност и да ги видим като безценен дар.

Защото бъдещето им принадлежи.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРИЕМ