Направления в “Светилник”

Факултативните учебни часове в училище “Светилник” са една възможност за децата да посещават специализирани часове според избраното направление. Изборът на дадено направление не предопределя житейския път на детето, а е една добра основа за изграждането на умения и качества като личност, която има своето творческо и аналитично мислене, порив към изобретателност,  въображение. Всяко едно от предложените направление има за цел да събуди интереса на детето към ученето, да развие неговото въображение и да развие пълноценното общуване.

На практика, факултативните учебни часове дават по-задълбочена подготовка на ученика за кандидатстване в профилирани гимназии на по-късен етап.

Разпределението на часовете в учебната програма по класове може да проследите тук.

икона на математически профил

Математика

  • Математика – разширено изучаване
  • Логически задачи
  • Дигитална математика

Учените са открили, че детският мозък се развива максимално активно и бързо във възрастта от 4 до 12 години. В тази възраст цялата нова информация се усвоява бързо, а знанията остават в паметта за дълги години. Именно затова постоянните занятия и развитие на Вашето дете през този период оказват огромно влияние за неговото бъдеще. До 12 години се запазва определена, достатъчно висока пластичност на мозъка, интензивност на растежа на главния мозък, наблюдава се увеличаване на нервните клетки и установяване на нервни връзки между лявото и дясното полукълбо.

“Дигитална математика” с тематично поднаправление “Математическо моделиране” и подготвя учениците косвено за дисциплината “Компютърно моделиране” тъй като дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала като намалява до минимум нивото на раздразнение или изгубване на интерес или отпадане от учебен процес. Решават се математически задачи с компютър.

Математическият профил ще съдейства да се изградят важни качества като устойчиво внимание, настойчивост, управление на импулси, критическо мислене, самоконтрол, способност за планиране на бъдещето, прогнозиране.

икона на езиков профил

Чужд език

  • Чуждоезиково направление – Английски език/ Немски език

Като част от факултативните учебни часове на училище “Светилник” е чуждоезиковото направление. Може да се направи избор между английски или немски език. Вярваме, че обучението по чужди езици за деца е едно от най-интересните предизвикателства. То трябва да бъде умело и вдъхновяващо представено като се използват както традиционни методи при усвояването на лексиката, така и различни иновативни техники, които правят общуването на чужд език заинтригуващо. Езиковото обучение се основава върху четирите основни умения на езика, които придобиваме и усъвършенстваме постепенно с всяко следващо ниво: слушане, четене, писане, говорене. Използваме образователни системи на издателствата КЛЕТ България и Пиърсън Лонгман България.

икона на музикален профил

Музика

  • Изучаване на музикален инструмент по избор – пиано, цигулка, китара.
  • Вокални техники и солфеж.
  • Музикална култура.

Ако музиката бе онази неизменна част от живота на всеки човек, светът би бил различен. Тя въздейства на всички нива от нашето развитие – социално, емоционално, физическо, когнитивно. Явява се естествен инструмент за свързване – улеснява общуването, защото за нея няма граници във времето.

Музикалното направление е част от концепцията за специализирано обучение в училище “Светилник”. Избирайки това направление, Вашето дете ще получи задълбочени познания в областта на музикалното изкуство. Направлението дава възможност за изява на таланта и собствената индивидуалност, подобрява координацията и дисциплина.

Музиката оказва влияние върху физическото развитие на децата, както и върху развитието на способността им за учене. Известно е, че тя подобрява математическите умения, паметта и способността за четене. Когато децата използват креативността си и измислят свои собствени рими и песнички, те също така изграждат знание за думите и звуците.

Изучаването на музикален инструмент е като игра, за която няма пространство и време. То има своите предимства, които като че ли пропускаме, търсейки поредното забавление. Клавишите, струните – музикалният инструмент – една уникална алтернатива на компютърните клавиши, която ще развие оригиналното мислене и въображение, способността за концентрация, умението за преодоляване на трудни моменти, комуникация и своевременно решение, работа в екип и личностна оценка, усещане за единство. И утре може да бъдеш най-добрия в професията си независимо, че не си станал музикант. Защото музиката е навсякъде. Вижте 10 причини детето ми да изучава музикален инструмент

икона на профил балет

Балет

икона на художествен профил

Художествен

  • Изобразително изкуство
  • Интерактивен графичен дизайн

Формиране на усет към красотата и способността тя да се отразява е безценен дар за всеки. Художественото направление ще запали творчески заряд у децата и със сигурност ще ги вдъхнови.

Художественото направление е част от концепцията за специализирано обучение на ЧНУ “Светилник”. Избирайки него, Вашето дете ще получи задълбочени познания в областта на художественото изкуство.

Интерактивен графичен дизайн е ново иновативно обучение под формата на образователни игри за по-малките ученици. Упражненията тренират децата за придобиване на комплект от знания и умения в областта на векторния графичен дизайн, допринасят за усвояване и на други компетентности. Системата е адаптивна – съотносима е към индивидуалните особености на всеки учащ според нивото на знания и умения като му предлага съответстващо ниво на сложност на упражненията и задачите. Дава им възможност за самооценка и надграждане като премахва стреса и повишава самочувствието. Считаме, че новият предмет е иновативен, защото търсенето на пазара на труда за IT специалисти многократно превишава предлагането. Предлаганото обучение в сферата на дизайна ще отключи интереса у учениците и ще преодолее обществената нагласа, че интерактивният векторен графичен дизайн не е за всеки.