Училище “Светилник” – партньор в академичната програма на Софийския университет

Математика без граници

“Светилникът запален на хълма е поставен” – прозвуча отново химна на любимото училище в края на учебната година.
Щастливите деца в училище “Светилник” спечелиха десетки медали от национални и международни състезания за наука и спорт, твориха с целия ентусиазъм и огласяваха със своя смях класните стаи.

Специални гости

  • Проф. Силвия Николаева и проф. Вирджиния Боянова от Педагогическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Те споделиха подкрепа и възхищение от цялостната концепция на училище “Светилник”, избрано да бъде партньор в академичната програма на университета.
  • Г-ца Стефани Кирякова – олимпийски, световен и европейски шампион по художествена гимнастика. Тя сподели насърчителни думи за духа на шампиона, който е във всяко дете заложен.
  • Г-н Теофил Стоев – директор на училище “Светилник”, който сподели с вълнение визията за училището и поздрави децата за плодотворната учебна година
  • Г-жа Солункина – директор на на Детска арт градина и ясла “Щастливи деца” – обичана от всяко дете.
  • Г-н Иводор Ковачев и г-жа Жани Ковачева – вдъхновители и основатели на ЧНУ “Светилник”.