История и визия

logo-2x2

Училище “Светилник” е естествено развитие на дейността на културно-образователния комплекс “Дворецът на щастливите хора” и надгражда натрупания до момента опит на екипа и специалистите, работещи тук повече от пет години. Стотитици деца на възраст от 2 до 18 години се обучават в различни образователни програми, музикалното, танцовото и театралното изкуство; езиков алианс е с утвърдени и иновативни програми за малки и големи. Създадени бяха Детска ясла “Щастливи деца” и Детска арт градина “Щастливи деца” – една творческа атмосфера с усещане за уют, комфорт, семейство, ценности.

Училище „Светилник“ със своята цялостна концепция за организация на учебно-възпитателния процес носи спокойствие и сигурност на родителите и има всички предпоставки за превръщане в средище на знание, ценности, култура.