Формуляри

 1. В посочените на сайта срокове се подава ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
 2. Заявлението се подава на хартиен носител в администрацията на ЧНУ „Светилник“
 3. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“
 4. Проследяват се посочените в сайта срокове за класиране и записване на ученика.
 5. При записване се подава ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА и се прилагат описаните документи. Подписва се ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.
 1. В посочените на сайта срокове се подава ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за 1 КЛАС
 2. Заявлението се подава на хартиен носител в администрацията на ЧНУ „Светилник“
 3. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“
 4. Проследяват се посочените в сайта срокове за класиране и записване на ученика.
 5. При записване се подава ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС и се прилагат описаните документи. Подписва се ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.
 1. В посочените на сайта срокове се подава ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА НОВ УЧЕНИК и се прилагат описаните в него документи.
 2. Заявлението се подава на хартиен носител в администрацията на ЧНУ „Светилник“
 3. Фиксира се ден и час за среща с Директора на ЧНУ „Светилник“
 4. Проследяват се посочените в сайта срокове за класиране и записване на ученика.
 5. При записване се подписва ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ в ЧНУ „Светилник“ и се внася съответната училищна такса.