Химн на училище Светилник

Светилникът запален

Земята ни древна е благословена!
Има сила и дързост – тя е извор на мъдрост!
Има своите герои, живели някога, но и днес и сега,
и със дух благороден и животът ни е плодороден!   

И ние днес избираме
един със друг да се разбираме!
Светилникът запален на хълма е поставен!
Той осиява всяка стъпка на вяра!

Вярата премества планини!
Надежда ни извежда през долини!
Любовта ни кара да летим –
и рода ни български да съхраним.

В началото бе Словото – Светилник на нозете ми
и Отечеството наше Бог благослови! /2

Да бъде светлина! И стана светлина!
Светилникът запален е! Светлина-та му над нас осия!