Факуртативни учебни часове

Факултативни учебни часове

С избора си на факултативни учебни часове в съответното направление, детето ще определи своята посока на развитие:

  • Художествено направление – от петгодишна възраст децата започват да изучават профилирано изобразително изкуство, а от първи клас се включва и предметът “Интерактивен графичен дизайн” в учебната им програма.
  • Музикално направление – от петгодишна възраст децата започват да изучават музикален инструмент в индивидуална форма, а от първи клас в учебната им програма се включва и изучаването на солфеж.
  • Чуждоезиково направление – от петгодишна възраст децата започват да изучават задълбочено чужд език. Има възможност за избор между английски и немски език. Направлението подготвя децата за сертификати и кандидатстване в езиково училище.
  • Математическо направление – като “царица на науката” ще допринесе за развитие на логическото и комбинативно мислене и ще бъде добра основа за по-късното овладяване на дигитални технологии. От петгодишна възраст децата започват да изучават задълбочено математика, а от първи клас в учебната им програма се включва и предметът “Дигитална математика”.