Фактори на прогреса – системата STEAМ

Динамичната промяната на света изисква да се въвеждат адекватни образователни системи, които да съумяват да извадят пълния потенциал на децата.

Системата STEAM ( Science, Тechnology, Engineering, Arts, Mathematics или наука, технологии, инженерство, изкуства, математика ) акцентира на факта, че това са сфери, които дават началото на икономическия и научния прогрес. Изкуствата и дизайнът имат ключова роля в икономическия растеж и облик на една страна. А науката и технологиите предопределят облика на заобикалящата ни действителност. STEAM e учебна система, чиито акценти са тези пет най-важни фактора за прогреса.

Основните принципи на тази система са учебен подход за интегрирано обучение по петте основни дисциплини, насърчаването и развитието на естественото детско любопитство към природата и личността, засилване на връзката между деца-учители-училище-общество, изграждане на отношение към света с мироглед и ценности.

Разбирането за взаимовръзката между тези пет сфери ни насочва да се отдава еднаква значимост на всеки един от тях в целия образователен процес. Присъствието им в него ще даде възможност на децата да имат адекватно възприятие на действителността и да бъдат подготвени за нея. Всички тези сфери на програса обаче не биха били успешно развити, ако не са “облечени” с най-важния фактор на прогреса – добродетелта, която е заложена във всяко човешко същество.

В тази начална училищна възраст екипът на ЧНУ “Светилник” ще търси всички ефективни и иновативни похвати да “запали” огъня и стремежа на децата да бъдат откриватели и творци. Тук и сега.

logo-2x2