Фактори на прогреса – системата STEAМ

Динамичната промяната на света изисква да се въвеждат адекватни образователни системи, които да съумяват да извадят пълния потенциал на децата.

Системата STEAM (Science, Тechnology, Engineering, Arts, Mathematics или наука, технологии, инженерство, изкуства, математика ) акцентира на факта, че това са сфери, които дават началото на икономическия и научния прогрес. Изкуствата и дизайнът имат ключова роля в икономическия растеж и облик на една страна. А науката и технологиите предопределят облика на заобикалящата ни действителност. STEAM e учебна система, чиито акценти са тези пет най-важни фактора за прогреса. 

Основните принципи на тази система са учебен подход за интегрирано обучение по петте основни дисциплини, насърчаването и развитието на естественото детско любопитство към природата и личността, засилване на връзката между деца-учители-училище-общество, изграждане на отношение към света с мироглед и ценности.

Разбирането за взаимовръзката между тези пет сфери ни насочва да се отдава еднаква значимост на всеки един от тях в целия образователен процес. Присъствието им в него ще даде възможност на децата да имат адекватно възприятие на действителността и да бъдат подготвени за нея. Всички тези сфери на програса обаче не биха били успешно развити, ако не са “облечени” с най-важния фактор на прогреса – добродетелта, която е заложена във всяко човешко същество.

В тази начална училищна възраст екипът на ЧНУ “Светилник” ще търси всички ефективни и иновативни похвати да “запали” огъня и стремежа на децата да бъдат откриватели и творци. Тук и сега.

logo-2x2