Съзидател “въпреки…” и “независимо от…” – мисията е възможна днес, тук и сега, но как?

Обществото ни има нужда не просто от образовани хора, но и цялостни (интегритетни) личности. Нашите знания, умения, таланти, характер се надграждат с осъзнати ценности и се получава онази “сплав”, наречена цялост, която дава сила и способност на личността да бъде съзидател “въпреки” и “независимо от…”.

СВЕТИЛНИК си е поставил мисия не просто да дава знания, но и да формира ценности като приема някои основни принципа в отношенията семейство – дете – учител.

– Семейството – държи на единството, почита родината, не злослови, не подкупва с награди, има пълноценно време заедно, преодолява обстоятелства, облагородява средата, в която е поставено. Семейството е институция.

– Детето – създаване на умение за водене на вътрешен диалог, а не непрекъснато ангажирано внимание в екрани и техника, не инфантилност и липса на интерес към всичко, а адекватно отношение към действителността, отговорност, почит, вяра.

– Учителят – не разделя учениците на слаби и успели, “довежда” знанието като го прави осъзнато, разглежда връзката опит-грешка като нещо нормално от целия процес и не насажда травми в съзнанието на детето, което по-нататък би се отразило неблагоприятно върху чувството му за пълноценност.

СВЕТИЛНИК съдейства децата ни да бъдат интегритетни личностни.

Хората с висок интегритет се познават по това, че те винаги се стремят всичко което вършат, да е с възможно най-високото качество и с превъзходен дух, въпреки обстоятелствата. Те напълно осъзнават, че това, което правят, е свидетелство за това, което са те в действителност, т.е. налице е пълно съответствие между думи и дела.

logo-header