Разкриване “ОБРАЗa” чрез ОБРАЗование на интегритетната личност

ЧНУ “Светилник” е институция, която има за цел не просто да дава знания и изгражда умения, но и  да разкрие в детето “образа” /образование / на интегритетната личност, която:

 • живее почтено като творец и откривател
 • създава трайни приятелства
 • живее на място, което обича
 • върши работата, която си струва усилията
 • има принос за общността
 • има дух на превъзходство / показва и прави най-доброто /
 • търси решения при предизвикателства
 • разпознава стойностните неща и умее да действа приоритетно

Дали една образователна система е качествена  може да се съди по някои основни показатели на нейните цели:

 1. Познаваме ли себе си – да опознаем характера си- силните ни и слаби черти, дарби
 2. Наблюдение – можем ли да анализираме самостоятелно,  “да прочетем данните” или сме предубедени предварително
 3. Обратна връзка – как разпознаваме себе си спрямо реакцията на другите и от околната среда. Приемаме ли обратна връзка и дори критика?
 4. Анализ – може ли да разберем самостоятелно един проблем, структурните му части и произход, зависимости, външни влияния – предпоставка за правилно отношение.
 5. “Отлеждаме ли се в огледалото” – да се “отразиш в огледалото” – способността да се поставяш на мястото на другия без да загубваш собствената си идентичност
 6. Себеизразяване – имаш ли собствено мнение и знаеш ли как да го изложиш?
 7. Преценка – умение за безпристрастна оценка. Оценка отвъд “видимото”
 8. Качествен личен принос – качествени ли са срещите ти с хората, оставяш ли следа в тях
 9. Ценности, норми, добродетели – кои са мотивите за нашите избори и действия

Ако образователната система с целия си арсенал от педагогически практики е съумяла да изгради това в детето още от началната му възраст, може да считаме, че е допринесла за израстването на една интегритетна личност, която ще използва знанията си и уменията си целенасочено, с правилна мотивация и добронамерено.

 

logo-2x2