Прием в “Светилник” – едно бутиково училище, обичано от децата

прием подготвителна група, от 1 до 4 клас ЧНУ Светилник

Вратите са отворени и очакваме нашите деца.
“СВЕТИЛНИК” има с какво да ги зарадва.

Специализираните ни преподаватели и иновативни учебни системи създават един вълнуващ и обогатен образователен процес. Периодичните презентации, проекти, изяви на децата са добра предпоставка за себеутвръждаване и самоувереност. Тяхната сценична, творческа, езикова и дигитална култура е изцяло обвързана с ценности, които търпеливо градим заедно – училище и семейство.

Профилирано обучение

Изборът на всеки един от предложените профили гарантира формиране на определени качества в децата като най-важното и общото за всички профили е човечността – събирателната дума за благородство, състрадание, сърдечност, отзивчивост, добронамереност.

  • Музикално-артистичен
  • Художествен
  • Математически

Повече информация

Форми на обучение

Различните форми на обучение са предпоставка за пълноценно време за детето в овладяването на знанията и практическите дейности. Те благоприятстват съгласуването на учебния процес със семейния ритъм на живот и имат своя благотворен ефект върху цялостното развитие на детето.

  • Присъствена форма
  • Самостоятелна форма
  • Индивидуална форма
  • Дистанционна форма

Повече информация

“Светилник” е училище със засилено изучаване на английски, немски и руски език.

Прием

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРИЕМ

Терминът “бутиково”училище ни бе даден от наши родители – заповядайте на среща и се надяваме сами да се уверите.