Chalkboard with Math Problem

Какво е „Ментална аритметика“ и какво развива?

  •  Доказано най-ефективния метод за обучение и развитие на децата между 4-12г. – възрастта, в която са най-адаптивни към научаване на нови неща, а желанието им за познания е най-голямо.
  • Метод за развитие на висшите психични функции (памет, концентрация, въображение, мислене, реч).
  • Средство, чрез което паралелно се развива лявото и дясното полукълбо.
  •  Развива фината моторика чрез работата с абакус.

Какво развива менталната аритметика?

Учените са открили, че детският мозък се развива максимално активно и бързо във възрастта от 4 до 12 години. Именно в тази възраст цялата нова информация се усвоява бързо, а знанията остават в паметта за дълги години. Именно затова постоянните занятия и развитие на Вашето дете през този период оказват огромно влияние за неговото бъдеще. В началните етапи на занятията по ментална аритметика децата използват абакус (сметало). После, на по-следващ етап от обучението, децата смятат наум, без да използват абакус, а просто мислено си го представят. Ползата от менталната аритметика се потвърждава от данните от международните изследвания. Във Великобритания през 2007 година е проведено изследване сред 3185 деца на възраст от 7 до 11 години. В резултат на системни занятия децата значително подобрили показателите не само по математика, но и по други дисциплини. Изследване на влиянието на менталната аритметика върху паметта на децата, проведено в Китай установило значителното подобрение на визуалната памет на учениците. В изследване «Оценка на паметта на учащите се след курсове по ментална аритметика», проведено в Индия от 2002 по 2004 г., взели участие 50 деца на възраст от 5 до 12 години. Благодарение на курса по ментална аритметика при всички деца се е подобрила зрителната и слуховата памет, повишила се концентрацията на вниманието.

1) Зона на Брока. Манипулациите със сметало са проява на фината моторика, раздразват се нервните окончания на възглавничките на пръстите, което води до стимулация на съответните области в мозъка (двигателната кора), която се намира в непосредствена близост до областта на мозъка, която отговаря за артикулацията на речта (зона на Брока, двигателен център на мускулите на езика). Възникващото огнище на възбуда в един център преминава към най-близкия до него. С това се обяснява влиянието на фината моторика за подобряване
артикулацията на речта. За училищата в началните класове: помага да се преодолеят естествените трудности при овладяване на писането, работа с хартия и ножици и пр., в резултат на развитието на фината моторика.

2) Интериоризация. Според Л. С. Виготски всяка психическа дейност преди да попадне вътре,отначало се разгръща в дейност навън. Този процес се нарича интериоризация. Менталната аритметика осигурява по-успешно смятане наум поради това, че тази дейност протича отначало навън, с помощта на сметалото (преход отвън навътре).

3) Конкретна предметна дейност, а не образно мислене, за предучилищна възраст: Д.Б.Елконин твърди, че водеща и разбираема дейност за децата в предучилищна възраст е работата с предмети (боравенето с предмети, а не с образи). Именно такова е обучението по смятане с абакус. С помощта на предмет детето се научава да смята по-лесно (затова се използва сметало), отколкото ако започне да смята наум, използвайки образи, от самото начало.

Защо именно в тази възраст?

До 12 години се запазва определена, достатъчно висока пластичност на мозъка, интензивност на растежа на главния мозък, наблюдава се увеличаване на нервните клетки и установяване на нервни връзки между лявото и дясното полукълбо.

4) Двете полукълба на мозъка се развиват – при смятане детето използва и двете си ръце, съответно, използва двете полукълба на мозъка си, премествайки топчетата на абакуса с двете ръце. Задействането на фината моторика спомага за активиране на дейността на главния мозък като цяло, а не само на едно от полукълбата; При използването на картини, мозъкът превключва от работата в лявото към дясното полукълбо.

5) Много видове дейност в една. Съчетава тактилна (касае сметалото), двигателна (придвижва топчетата), изчислителна (сметало, образ) дейност.

6) Активира се префронталната кора на главния мозък – това е най-развитата част на главния мозък, която следи, контролира, насочва, управлява и фокусира действията.

ФУНКЦИИ НА ПРЕФРОНТАЛНАТА КОРА:
• устойчиво внимание;
• настойчивост;
• оценки; 15
• управление на импулси;
• организираност;
• самоконтрол;
• решаване на задачи;
• критическо мислене;
• способност за планиране на бъдещето, прогнозиране;

Определено трябва да посмятаме! 🙂

Преподавател: Адриана Андреева, психолог; магистър „Организационно поведение и консултиране в организацията“