Кандидатстване за стипендия в училище “Светилник” за учебната 2021 година

стипендии в училище Светилник

С вълнение обявяваме, че за новата учебна година Частно училище СВЕТИЛНИК предоставя на българското семейство пълни и частични стипендии за обучение. Те са разпределени, както следва:

Предучилищна – 3 стипендии

Първи клас          – 3 стипендии

Втори клас           – 4 стипендии

Трети клас           – 4 стипендии

Четвърти клас   – 4 стипендии

 

Стипендията включва

– месечните разходи по обучението
– достъп до специално създадена интерактивна платформа
– свободно избрани допълнителни занимания/ карта “Щастливо дете” дава възможност за достъп до различни извънкласни занятия и програми по избор до изчерпване на местата.
– 50% таксата за следучилищното обучение и грижа / занималня/.

* Обучението се осъществява чрез редовна, самостоятелна и дистанционна форма.

Критерии за кандидатстване

Може да кандидатствате за стипендия, ако детето и Вашето семейство отговарят на някой  от следните критерии:

  • Живее с един родител.
  • Семейството е в специфично социално положение.
  • Дарби; има награди и отличия от състезания, конкурси.

Заявление за стипендия

Всички, заявили желание за стипендия в подкрепа на обучението в училище “Светилник”, се канят на събеседване и се уведомяват за крайното одобрение.

До изчерпване на осигурените места.

Винаги има възможности. Винаги има решения.