Нормативна уредба

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2018 – 2022 г.

СТРАТЕГИЯ за образование на Столичната община 2016 – 2023 година

ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – МОН

 

Във връзка с разпоредително писмо с Изх.№ 16-00-43/12.07.2017 г. на Министъра на здравеопазването и с писмо с Изх.№ 04-14-874/20.07.2017 г. на Директора на СРЗИ, са въведени Указания за издаването на медицински бележки в случаите на отсъствия на ученици от учебните занятия по здравословни причини.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Център за предпочитания за поверителност

Необходими

Биcĸвитĸи, нeoбxoдими зa фyнĸциoниpaнe нa Baшeтo тъpceнe, ĸoитo Bи дaвaт възмoжнocт дa изпoлзвaтe ocнoвнитe фyнĸциoнaлнocти ĸaтo yпpaвлeниe нa „пaзapнa ĸoшницa“ и пoддъpжaт възмoжнa идeнтифиĸaция Bи пpeз цялoтo тъpceнe;

https://svetilnik.bg/privacy-policy/

Advertising

Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от Частно начално училище Светилник на интернет страници на външни партньори

Analytics

Собствени „бисквитки” или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са бисквитките, които поставяме на Вашия хард-диск, за да отчетем колко време прекарвате на нашия сайт, колко чести са посещенията Ви, какви са предпочитанията Ви според страниците, които посещавате и други.

Собствени „бисквитки”, „бисквитки” от първа страна

Other