Балетно училище

Класическият балет има специално място в училище „Светилник“. Изящните движения в класическия балет, добрият екзерсис и цялата феерия, скрита в костюми и музиката, формират не само правилна стойка, но и едно специално отношение на децата към красотата. Програмата е част от културно-образователната платформа на „Дворецът на щастливите хора“. Прочетете повече

ПРИЕМ БАЛЕТНО УЧИЛИЩЕ „ДВОРЕЦЪТ“